628 retenčních boxů pro areál v Ostravě - Heřmanicích

3
min read time
2022-09-21 14:16:24


Ukončili jsme rozsáhlý projekt odvodnění zpěvněných ploch a plochých střech nového skladového a logistického areálu v Ostravě-Heřmanicích.

  Stavba probíhala v roce 2015, nyní se areál připravuje na svůj provoz. V projektu odvodnění bylo využito celkem 628 retenčních boxů Wavin Q-Bic, které pojmou téměř 258 kubíků dešťové vody.

  O projektu

  V projektu logistického areálu v Ostravě-Heřmanicích se jednalo o odvodnění celkem 13 597 m2 zpevněných ploch, z čehož plochá střecha činila 4 791 m2. Srážková voda je retenována ve dvou retenčních nádržích, odkud je následně vypouštěná do vodoteče s regulací odtoku. Užitný objem větší retenční nádrže je 221,6 m3, menší nádrž pojme 36 m3 vody. Pro první nádrž bylo využito 540 boxů Q-Bic, pro druhou, která je určena odvodnění plochých střech, pak 88 boxů Q-Bic. Boxy jsou navíc vybaveny revizními šachtami typu 425 pro snadnou kontrolu a čištění.

  Investor projektu, společnost JM VISION, zvolil boxy Q-Bic z produkce Wavin Ekoplastik především kvůli jejich užitné výšce pro plnění retence. Díky modulárnosti, odolnosti, dlouhé životnosti a snadné manipulaci, čištění a kontrole byl Wavin Q-Bic jednoznačnou volbou.“
  Lukáš Mejzlík , produktový manažer společnosti Wavin Ekoplastik
  • Zodpovědná osoba - Lukáš Mejzlík, product manager WAVIN Ekoplastik
  • Investor - JM VISION Praha
  • Generální projektant - CARTIS Ostrava
  • Projektant - DM-PROJEKT
  • Generální dodavatel - IP system
  • Celková odvodňovaná plocha - 13 597 m2
  • Realizace - 2015