Berstlining

3
min read time
2017-05-26 22:00:00


Berstlining je bezvýkopová metoda, která spočívá v trhání a roztlačování potrubí stávajícího a zatahování nového potrubí do vzniklého prostoru. Jde o ekologickou metodu položení nového potrubí ve stejné trase.

Berstlining v Německu

Příkladem použití této metody je projekt zavedení potrubí pro pitnou vodu v lokalitě Welt v Německu, která se nachází na poloostrově Eiderstedt jižně od města Garding. Oblast okolo Weltu patří k nejstarším osídleným oblastem jižních eiderstedtských močálů. U stavebního opatření se muselo stávající vodovodní potrubí DN 150 z azbestocementu rozbít metodou berstlining a vytlačit. Potrubí instalované nově po rozšíření musí být u této metody schopno absorbovat krátkodobé vlivy při vtahování a dlouhodobá zatížení v důsledku rozdílných podmínek při uložení.

U tohoto stavebního záměru se použily tři různé bezvýkopové instalační metody. Jedna dílčí trasa byla obnovena pomocí metody berstlining a pro bezvýkopovou novou instalaci bylo použito horizontální řízení a tlačení. Statická technologie berstlining byla provedena s osvědčenou systémovou technikou společnosti Tracto Technik. Starým potrubím bylo taženo kónicky tvarované rozbíjecí těleso přes tažné soutyčí. Statickým působením sil bylo staré potrubí rozbito a roztlačeno do stran do okolní zeminy. Tažné síly potřebné u této metody byly na trubce PE dodatečně zkontrolovány měřením. Další dílčí úseky byly položeny tlačením. Metoda vrtného tlačení slouží k instalaci potrubí např. pod komunikacemi, budovami a železničními tratěmi. Tlačení horizontálním půdním pěchovadlem se často provádí pro kratší úseky trasy, aby se zamezilo rozkopání. Protože při otevřené instalaci potrubí je zatížení hlukem a nečistotami pro obyvatele daleko větší, musí se odklonit doprava a také náklady jsou vyšší.

Snadné napojení domovních přípojek

Potrubí Wavin TS DOQ® spojené svařováním topných prvků natupo mohlo být vtaženo přímo. Nebyly nutné dodatečné práce za účelem odstranění či rekonstrukce ochranného obalu.

Po instalaci potrubí Wavin TS DOQ® byly vytvořeny domovní přípojky. Montáž navařovacích navrtávacích armatur mohla být provedena přímo na potrubí Wavin TS DOQ®. Vzhledem k dodržení normovaných rozměrů lze použít běžné nářadí a upínací zařízení.