BIM Revit: software pro stavební projektování

3
min read time
2024-03-06 14:51:45


BIM (Building Information Modelling) je moderní a inteligentní pracovní proces pro tvorbu a správu projektů. Je založený na 3D modelování jednotlivých objektů. Software Autodesk Revit umožňuje realizovat BIM projekt, postupně proto nahrazuje dosud nejužívanější 2D software AutoCAD. Pro technickou podporu práce v BIM jsme se ve Wavin rozhodli proto, že sílí poptávka po takto zpracovaných projektech od větších investorů i developerů. Pro nás je samozřejmě zajímavé získat jejich zakázky.

Software Revit pro perfektní realizaci projektu v BIM

Nejoblíbenějším nástrojem pro aplikaci BIM metodiky je program na projektování staveb Autodesk Revit. Oproti AutoCAD ve 2D je projektování v BIM o projektování reálných prvků a do reálného modelu stavby. Vše je jedna ku jedné - v přesném rozměrovém zakreslení a zaměření. Díky tomu odpadá následný problém s koordinací na stavbě. 

Precizní software pro projektanty

Projekt v softwaru Autodesk Revit, který je korektně navržen, má odladěné koordinace a pracuje s rodinami výrobků v nejvyšší podrobnosti, nedává prostor žádným chybám. Stavba se de facto už od armatury potrubí umisťuje přesně na místa, která jsou určená daným projektem. Stavební firmy se nemusí zabývat tím, zda jim stavba koordinačně vyjde. Dostanou kompletní výkaz, který obsahuje všechny prvky z modelu BIM. Není proto například možné, aby projektant zapomněl napočítat nějaké části potrubních rozvodů. Stavební firma nemá následně problém s nečekaným nedostatkem materiálu na stavbě. 

Revit model usnadňuje efektivní hospodaření

Pro developery a investory představuje BIM příležitost k lepší správě objektu. Nabízí přesné zakreslení jednotlivých prvků využitých zařízení, tvarovek i armatur - prostě všeho, co se v daném objektu nachází a spadá pod něj. Přesné zaznamenání poloh konkrétní armatury a jasnou informaci o tom, kde se nachází. Součástí je i specifikace požadovaných technických parametrů. Díky podrobným informacím vztahujícím se k jednotlivým prvkům instalace je taktéž zaručen bezproblémový budoucí provoz a údržba.

AutoCAD vs Revit

Projekční kanceláře používající program Revit upozorňují na fakt, že s příchodem něčeho nového jsou vždy spojené komplikace, které je nutné překonat. Projektanti konstatují, že pro ně byl náročný především přechod od zpracování v AutoCAD ve 2D, který byl spojen se změnou komplexního uvažování o projektu. Výzvou pro ně bylo naučit se pracovat v novém projekčním 3D softwaru a zároveň program Revit ovládat natolik, aby v něm byli schopni dokončit projektovou dokumentaci v řádné podobě a v požadovaném čase.

Práce v BIM a využívání Autodesk Revit představuje pro firmu nové náklady. Tyto náklady obsahují investice spjaté s pořízením softwaru, nákupem adekvátního hardwaru pro práci s tímto programem a s důležitým prvotním školením uživatelů. Náklady na práci v BIM jsme vyčíslili na přibližně 100 tisíc korun za rok pro projekční kancelář, a to v závislosti na okolnostech - např. počty pronajatých licencí programu Revit atp.

Poslední okruh komplikací spojených se zavedením BIM a prací v Autodesk Revit představují výrobci a jejich produkty. Je důležité motivovat je k tomu, aby připravili rodiny svých výrobků v nejvyšší podrobnosti. Jen tak je možné nastavovat v Revit podrobnost, dát do projektu prvek a při finálním tisku si určit konkrétní hodnoty LOD, resp. LOI, tedy informace vycházející z míry požadované podrobnosti projektové dokumentace, tedy zda projekt budeme tisknout pro stavební povolení nebo prováděcí projekt. 

Webináře a školení pro rychlejší osvojení softwaru

Firmám, které začínají v BIM doporučujeme, aby se obrátili na některého z dodavatelů pro základní Autodesk Revit školení. Bez školení odborným člověkem, který už v Revitu pracuje, je dost obtížné se dostat do toho, aby zpracovávali projektovou dokumentaci v BIM. Ve spolupráci se společností Orbia pořádáme pravidelné webináře. Aktuální nabídku pro Revit webináře najdete na našich stránkách. Pro snadnější implementaci našich produktů do BIM zdarma poskytujeme podrobné knihovny pro Revit (ve formě rodin).