Čistitelné boxy Wavin Q-Bic

1
min read time
2021-09-19 22:00:00


Dešťová kanalizace nové trafostanice v Mnichově Hradišti má spolehlivé odvodnění zpevněných ploch. 

 

 
Nová trafostanice v Mnichově Hradišti potřebovala kompletní odvodňovací systém. Použity byly uliční vpusti, plastové potrubí a šachty, filtrační šachty a vsakovací boxy Wavin Q-Bic. Zasakovací systém zabírá plochu přibližně 6x30 m a je osazen revizními šachtami pro čištění a kontrolu systému. Projektu jsme zajistili technickou a projektovou podporu.
  • Zodpovědná osoba - Lukáš Mejzlík, product manager WAVIN
  • Investor - ČEZ Distribuce
  • Dodavatel - Fabricom CZ
  • Rozsah dodávky - 500 ks boxů = 216 m3