Dálkové vytápění

3 min read time


Je to žhavé! Dálkové vytápění je udržitelný energetický trend, který nám umožní dosáhnout uhlíkové neutrálnosti

Není ironií, že teplo, které je největší samostatnou využívanou energií na světě, je hlavním spoluviníkem globálního oteplování? Emise pocházející z ohřevu vody, vytápění domovů a z průmyslového zpracování představují více než polovinu veškeré celosvětové energetické poptávky. A jsou to naše města, která spotřebovávají největší část této energie. Považte, že se očekává, že během 30 let bude 70 % světové populace žít v městské zástavbě, je jasné, že čelíme velice závažnému problému. Přechod k obnovitelným zdrojům energií vyřeší přibližně polovinu problému, ale energetická účinnost je stejně tak důležitá.
Cíl je jasný. Zelená dohoda pro EU se zavazuje k Evropě, která bude zcela uhlíkově neutrální do roku 2050. A zatímco se mnoho měst usilovně snaží dodržet tento termín, nejlidnatější dánské město Kodaň by mohlo dosáhnout cílové rovinky o 25 let dříve. Jejich tajemství? Dálkové vytápění.

Body_district heating

Co je přesně dálkové vytápění?
Dálkové vytápění je soustava, která rozvádí ohřátou vodu vyrobenou v ústředním místě do obytné a komerční sítě s požadavky na vytápění (jako je vytápění prostor a ohřev vody). Po přenosu tepla do otopné soustavy pro ohřev vody a vytápění prostor se voda vrací do teplárny a tak neustále obíhá v nekonečné uzavřené potrubní síti. Takže namísto toho, aby měl každý svou otopnou soustavu, dělíme se o jeden systém. Dálkové vytápění má mnoho výhod, ale nejdůležitější je, že má udržitelný charakter. Teplárny využívají k ohřevu dodávané vody obnovitelnou energii. V Dánsku pochází 30 % tepla ze spalování odpadu, jako jsou plastové sáčky nebo potravinové obaly, materiály, které nelze jinak recyklovat. Ale také znovu využívají odpadní teplo z výrobního zpracování.

Města připravená na budoucnost

Zní to skvěle, že ano? To ano, ale jako vždy jsou náklady důležitější než výhody. Z krátkodobého hlediska vyžaduje zavedení dálkového vytápění obrovské investice, jak peněžní, tak logistické. K položení sítě dálkového vytápění musíte rozkopat silnice, vykopat velké jámy a položit obrovské potrubí. I když je to dočasné, bude to mít velký dopad na městskou infrastrukturu.
Ale jakmile je vše nainstalováno, je dálkové vytápění jedním dílkem skládačky města připraveného na budoucnost. Nejen, že je kompatibilní s dnešními obnovitelnými zdroji energie (biomasa, větrná energie, vodní energie, solární energie, geotermální energie atd.), flexibilita dálkového vytápění nám umožní rychlejší přechod k budoucím energetickým zdrojům. Takže s tím, jak budou objevovány ekologičtější alternativy, budeme je moci centrálně využívat. Propojení celých obvodů jako jednoho s udržitelnou energií prostřednictvím stávající struktury otopného potrubí.

Dálkové vytápění nabízí obyvatelům města také pár příjemných výhod na osobní úrovni. Rozdělení účtů sníží náklady pro společenství. A zdroj energie bude díky chytrým elektrickým rozvodům účinnější. Systémy, jakým je Calefa od značky Wavin, centralizovaná otopná jednotka, která přivádí teplo a domácí teplou vodu do celého bytového komplexu, „se učí“ z našeho chování při spotřebě energií. Jakmile systém ví, kdy Vám ráno zazvoní budík, připraví se na to, že Vám do Vašeho domova přivede teplou vodu, a potom přívod zavře, když půjdete večer spát. Další chytrou funkcí je ukládání energie, která vzniká při dálkovém vytápění. Během léta můžete shromažďovat a skladovat energii, kterou nepotřebujete, když jsou vysoké teploty, takže budete připraveni na zimu.

Dobré pro Vaši peněženku, skvělé pro svět  

Důvodem, proč Dánsko směřuje k milníku uhlíkové neutrality tak rychle souvisí s tím, že 50 % země je připojené k dálkovému vytápění.
Díky systémům, jakým je dálkové vytápění, které téměř doslova propojuje společenství, se blížíme k vytvoření útulných a odolných měst. Boj proti globálnímu oteplování byl vždy společným úsilím.

Body_discrict heating