Gravitační, nebo podtlakový systém odvodnění plochých střech?

2
min read time
2023-04-18 09:49:52


Nejen výrobní haly, sklady nebo obchodní a administrativní centra. Moderní ploché střechy se v současnosti stále výrazněji prosazují i v případě výstavby nových komerčních komplexů. Ploché střechy nabízejí celou řadu výhod, ale jejich konstrukce představuje v některých ohledech nemalou výzvu. Jednou z důležitých otázek, před níž projektanti objektů s plochými střechami stojí, je volba odpovídajícího systému jejich odvodnění.

Odvod dešťových vod ze střech je obvykle řešen buďto tradičním gravitačním, anebo konstrukčně vyspělejším podtlakovým způsobem. Každá z obou variant má své výhody.

U gravitačního systému odvodnění – jak už jeho název napovídá – dochází k odtoku vody jednoduše vlivem spádu potrubí. Konstrukce tradičních gravitačních systémů počítá jen s částečným zaplněním vodou, což mimo jiné znamená, že zejména v případě intenzivních srážek je pro dostatečné odvodnění třeba větších průměrů potrubí. Navíc je při navrhování gravitačního odvodnění potřeba zohlednit nutnost instalace ležatých rozvodů vždy ve spádu.

Vzhledem k tomu, že gravitační systémy odvodnění vyžadují zhruba o polovinu více střešních vtoků a s tím spojených dešťových svodů, je třeba při jejich navrhování počítat i s dispozičními omezeními v objektu. A v neposlední řadě takové řešení znamená další rozsáhlé a často nákladné úpravy pro podzemní kanalizaci. I přesto může být gravitační odvodnění stále považováno v případě menší plochy střechy za ekonomicky dostupnější řešení.

Podtlakový systém pracuje s menšími průměry potrubí, než je tomu v případě gravitačního odvodnění. V případě silnějších dešťů pracují všechna tato potrubí jako zcela zaplněná, vzníká podtlakový efekt a voda v potrubí dosahuje až dvojnásobně rychlejšího proudění než u gravitačního systému. Předností podtlakového systému odvodnění je tedy jeho vysoká hydraulická kapacita při menších dimenzích potrubí. Vedle nižší materiálové náročnosti s sebou takové řešení přináší i snížení počtu samotných vtoků na střeše. Sběrné potrubí je pak vždy instalováno beze spádu a umístěno pod střešní konstrukcí, což maximalizuje možnost využití prostoru v budově. Díky vysoké rychlosti proudění vody dochází v podtlakovém systému také k samočisticímu efektu.

podtlakove-odvodneni-strech-quickstream

 

Příkladem moderního podtlakového systému odvodnění plochých střech je Wavin Quickstream PE, který byl od svého uvedení na trh v roce 2004 úspěšně instalován na více než tisíci stavebních projektech v České republice. Jedná se o svařovaný systém z vysokohustotního polyethylenu (HDPE), který je při správné a odborné montáži trvale těsný, odolný vůči vnitřnímu přetlaku a v podstatě 100% spolehlivý za každých podmínek. Systém nabízí velké množství střešních vtoků, jak plastových, tak i kovových, o různých kapacitách a pro různé typy střešních povrchů, včetně střešních vtoků určených k montáži do žlabu. Všechny střešní vtoky lze navíc opatřit vyhřívacím elementem – ohřevem. Systém zahrnuje i kompletní škálu PE potrubí v dimenzích od DN 40 do DN 315mm, včetně veškerých tvarovek (odbočky, redukce, kompenzační hrdla, čisticí kusy a další). Pružnost materiálu a vysoká pevnost kvalitního svaru zvyšují bezpečnost a funkčnost systému.