Jak naložit s nárůstem přívalových dešťů

2
min read time
August 11, 2022


Počet přívalových dešťů rok od roku roste. Velkou část tohoto nárůstu je způsobeno změnou klimatu, tedy člověkem. Silný nárazový déšť způsobuje záplavy, které poškozují majetek lidí, veřejné prostranství, dochází k erozi půdy, říční toky jsou znečištěné a přehrady odolávají extrémním náporům. To jsou jen některé z dopadů přívalových dešťů. Dá se na ně nějak připravit nebo dokonce přívalovým dešťům předcházet?
 

Kde se bere přívalový déšť

Rostoucí teploty způsobené nahromaděním skleníkových plynů zvyšují odpařování vody z půdy, rostlin, vodních ploch a toků. Teplý vzduch zadržuje více vlhkosti než vzduch chladný, enormní množství vody se potom uvolní během dešťových či sněhových srážek. Na každé atmosférické zvýšení teploty o 1ºC vzduch zadrží o 6 až 7 procent více vodní páry, což se posléze projevuje na intenzitě srážek.

Například ve Spojených státech se od 50. let množství srážek spadených za 24 hodin v průměru zvýšilo více než o čtvrtinu. Nedávné výzkumy navíc potvrdily, že kvůli změnám klimatu mohou bouře často „uvíznout“ na jednom místě, což v dané oblasti způsobí záplavy. Přívalové povodně spojené s tropickými bouřemi tak mají za následek nejvyšší počet úmrtí v USA způsobené počasím.

Silné deště často přinesou více vody, než může země pojmout, odtok dešťové tak absorbuje různé znečišťující látky, jako jsou pesticidy, motorový olej či odpadní látky do nedalekých potoků, řek a jezer. Sesuvy půdy kvůli erozi jsou čím dál častější nejen v USA, ale také v Evropě a Asii, zejména v Indii, Bangladéši a Pákistánu, kde často vedou k tisícům obětí.

Pvalov det_body

Štěstí přeje připraveným

S ohledem na tento alarmující vývoj je více než nezbytné, aby fenomén přívalových dešťů brali v potaz nejenom jednotlivé domácnosti, ale také zástupci obcí. Z výsledků průzkumu realizovaného mezi starosty a starostkami (Wavin, říjen 2018) vyplývá, že více než polovina českých měst se snaží již několik let systematicky reagovat na měnící se klima.

Jedním z řešení, jak adaptabilně reagovat na potenciální riziko je, naučit se zadržovat a využívat dešťovou vodu. Ta může být ve městech pomocí rostlin postupně odpařována zpátky do ovzduší, díky čemuž se navíc výrazně ochlazuje a zvlhčuje vzduch.

Městské prostředí však často stromům nesvědčí a není příliš vhodné pro výsadbu a růst stromů. Zejména kvůli možnému ohrožení inženýrských sítí, nepropustným povrchům, nedostatečné vlhkosti půdy, ale také z důvodu nedostatečné ochrany kořenů stromů a prostoru pro jejich růst. Unikátní design Wavin Tree Tank však nalézá řešení i na tyto problémy.

Použité zdroje:

https://www.sciline.org/climate/climate-change/torrential-rain/
https://www.thoughtco.com/torrential-rain-basics-3444237
https://www.cdc.gov/climateandhealth/effects/precipitation_extremes.htm
https://www.mzi.cz/cz/novinky/jak-efektivne-reagovat-na-zmenu-klimatu-ve-mestech.14