Jak stromy ovlivňují klima ve městech

2
min read time
May 27, 2022


Současná klimatická situace a ekologická krize dramaticky ovlivňují život ve městech. V důsledku postupného zahušťování zástavby, stále intenzivnější dopravy, vysokého počtu klimatizací, které doslova vyfukují horký vzduch, a používání materiálů tmavých barev jako je asfalt nebo tmavé sklo se města stávají akumulátory tepla a jejich teplota stále stoupá. Existují možnosti, jak horká města zchladit? 

 

 


Stále častěji se setkáváme s instalací pítek a dalších vodních prvků v ulicích. V horkých dnech ulice dokonce kropíme. Voda se však s přibývajícími tropickými dny stává stále nedostupnější a ekonomicky velmi nevýhodnou komoditou. Nabízí se tak přemýšlet dlouhodoběji a nacházet efektivnější řešení. Těmi mohou být například podpora průsakových ploch, zelených střech a fasád anebo vysazování více zeleně.  Městské stromy výrazně přispívají ke zlepšení klimatické odolnosti městských životních prostorů a také pozitivně ovlivňují urbanizační mikroklima. Rostliny mají nepopiratelné zásluhy na ochlazení a zlepšení kvality vzduchu. Některé studie uvádějí, že teplotní rozdíl ulic se stromy oproti ulicím bez stromů může být dokonce až o 20 °C nižší. Jaké jsou další výhody vysazování stromů?

Ekonomičnost

Holandská studie například uvádí, že jeden zdravý strom chladí více než deset klimatizačních jednotek. V Los Angeles dokonce spočítali, že by vysazením stromů na energiích za ochlazování města ročně ušetřili až 100 milionů dolarů.

Ekologie

Rostliny ve městech mají tu supervlastnost, že pohlcují mikroskopické částice znečištěného vzduchu, čímž mohou dlouhodobě zvyšovat kvalitu ovzduší. 

stromy_ve_mestech_body750x350

Psychohygiena

V neposlední řadě bylo prokázáno, že rostliny a stromy mají pozitivní vliv na psychické zdraví člověka. Snižují stres a úzkosti, zlepšují kognitivní funkce, snížují rizika deprese a celkově navozují větší duševní a fyzickou pohodu. Světové metropole se s potřebou „zazelenat“ potýkají nejrůznějšími způsoby. Jihoafrický Johannesburg se například snaží využívat městské veřejné parky pro zachování biodiverzity. Kanadský Vencouver zase mezi lety 2010 až 2020 vysadil více než 150 tisíc stromů. Dobrým příkladem je také devět měst v deltě Perlové řeky na jihu Číny, které se v roce 2020 staly národním klastrem lesních měst v zemi.

Řešením je Wavin Tree Tank

Jedním z inovativních řešení hojně využívaném od roku 2018 v Evropě je Wavin Tree Tank. Jedná se o nové řešení, které umožňuje přirozený růst stromů a zároveň pomáhá předcházet tomu, aby kořeny ničily silnice a chodníky. Díky instalaci speciálního systému ventilace a zavlažování Tree Tank poskytuje efektivní distribuci vzduchu, vody a živin přímo ke kořenům. 

stromy_ve_mestech_body750x465_2

Zdroje:

https://climatekids.nasa.gov/heat-islands/  https://citymonitor.ai/community/urban-greenery-can-cool-warming-cities-and-make-us-happy-too-4594 

https://www.cwp.org/planting-and-maintaining-trees-in-urban-areas/

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921344911001303

https://www.fao.org/fao-stories/article/en/c/1106849/?utm_source=twitter&utm_medium=social+media&utm_campaign=fao