Jak zamezit nekvalitním spojům na potrubí?

3
min read time
2023-06-05 10:01:28


Zřejmě se shodneme na tom, že důležitou roli ve spolehlivosti rozvodů vody či topení hraje potrubí. Kritickým místem rozvodů jsou pak především spoje – právě v nich dochází nejčastěji k netěsnostem, které ohrožují celý systém. Při realizaci rozvodů vody je nezbytné používat osvědčená řešení, která umí riziko nekvalitních spojů minimalizovat a zároveň dokážou otestovat jejich bezpečnost.

Jen si to představte – uběhne jen pár dnů a stěnou nově zrekonstruované koupelny začíná prosakovat vlhká skvrna. Následuje bourání a trpké zjištění, že na vině je nekvalitně provedený spoj rozvodu vody, který – ač na první pohled pevný – dostatečně netěsní. Koupelna je mimo provoz, nervy pracují, krátí se čas i finance, a to vše kvůli spatnému propojení dvou trubek.

Odolný materiál nové generace

V potrubních systémech současnosti se hojně využívá polyfúzně svařovaný systém z polypropylenu (PP-R, PP-RCT). Jeho součástí jsou nejen jednovrstvé, ale i vícevrstvé trubky, které zaručují větší tlakovou odolnost při vyšších teplotách, menší teplotní délkovou roztažnost, a přispívají tím ke zvýšení bezpečnosti a životnosti celého systému. Typickým příkladem vysoce kvalitní vícevrstvé trubky je kupříkladu Wavin PP-RCT Basalt od výrobce Wavin, která je vyztužená čedičovým vláknem.

Materiál PP-RCT – polypropylen nové generace propůjčuje potrubí mimořádnou pevnost a odolnost. Díky jeho vlastnostem je možné pro stejné aplikace použít trubky se slabší tloušťkou stěny, než mají trubky z PP-R. Díky tomu pak například jednovrstvé trubky EVO nabízejí o 37 % větší průtočnost ve srovnání s trubkami předchozí generace, což umožňuje používat potrubí menších dimenzí, a výrazně tak ušetřit nejen náklady, ale také přispět k ochraně životního prostředí.

Pískající tvarovky upozorní na problém

Co je však platné, použijete-li v rozvodu ve všech směrech dokonalé trubky, když se nakonec ukážou být kamenem úrazu špatně těsnící spoje? Naštěstí se nabízí řešení v podobě provedení tlakové zkoušky. Ta má za úkol prokázat, zda jsou jednotlivé spoje vodovodní instalace spolehlivé a plně funkční. Tlaková zkouška vodou je náročná, jak kvůli nutnosti dodržet všechna procesní pravidla, tak i z hlediska hygienických norem. Jako alternativa se však nabízí tlaková zkouška vzduchem, která je v případě, že v rozvodech použijete lisované systémy WAVIN s tvarovky Wavin K5/M5, rychlá, čistá a velmi efektivní. Tyto tvarovky totiž nabízejí funkci „acoustic leak alert“, která zaručí, že nezalisované nebo špatně provedené spoje vydají již při tlaku 0,15 baru výrazný akustický signál o síle až 80 dBA, a budou tak zavčasu odhaleny, lokalizovány a nakonec i pečlivě opraveny.

Osvědčené řešení od zavedeného výrobce

Tvarovky Wavin K5 a M5 jsou k dispozici ve dvou materiálových provedeních. Zatímco řada M5 je zhotovena z kvalitní mosazi, těla lisovacích tvarovek K5 jsou vyrobena z polyfenylsulfonu (PPSU), který je odolný vůči vysokým teplotám, korozi a usazeninám. Součástí tvarovek je lisovací límec z ušlechtilé oceli a průhledným kroužkem, pomocí něhož lze před zalisováním bezpečně ověřit zasunutí trubky. Těsnění je zajištěno pomocí dvou speciálních O-kroužků.

Instalatéři se shodují, že za největší benefit obou typů tvarovek považují jak možnost akustické kontroly správnosti jejich zalisování, tak i jejich kompatibilitu se širokou řadou lisovacích čelistí. Důležité jsou také nízké nasouvací síly tvarovek, což montérům ulehčuje práci. Investoři na nich zase oceňují vysoký průtok a relativně malé tlakové ztráty, díky čemuž uspoří energii, kterou spotřebovávají čerpadla. Ale nejdůležitější je vědomí, že si pořizují bezpečné a osvědčené řešení s garancí od zavedeného výrobce.