Jaký materiál v domě zajistí klidný spánek?

3
min read time
2023-01-30 10:55:20


Hluk je dnes všudypřítomný. Podle Evropské agentury pro životní prostředí je v současnosti nejméně jeden z pěti Evropanů vystaven takovým hladinám hluku, které jsou považovány za škodlivé pro jejich zdraví. A má být ještě hůř, protože k největším zdrojům hluku patří v evropských zemích zcela jednoznačně silniční doprava. Ale ani poté, co se za námi zavřou dveře domovů a bytů, si od nadměrného a nežádoucího hluku příliš neodpočineme.

Podle nařízení vlády č.272/2011 Sb. by hladina hluku v obytných místnostech neměla v průběhu dne přesáhnout 40 decibelů, v noci by pak měla klesnout ještě o celou čtvrtinu. Přitom například jen obyčejné spláchnutí toalety běžně atakuje hranici 75 decibelů. A pokud máte doma standardně řešené kanalizační potrubí, které nepotlačuje přenos hluku v budově, následný průtok odpadní vody také nepatří k těm, které by splňovaly limity hluku v budovách.

Normy protihlukové ochrany pro pozemní stavby

Měřítka protihlukové ochrany u pozemních staveb pak určuje i norma DIN 4109. Dle ní k místnostem, které vyžadují protihlukovou ochranu nepatří jen ložnice, a to i ty na ubytovnách, a obytné místnosti včetně obytných hal a obytných kuchyní, ale i lůžkové místnosti v nemocnicích a sanatoriích, výukové místnosti ve školách, kancelářské prostory a zasedací místnosti. Na zajištění ticha by se tedy mělo pamatovat již na úrovni projektu plánované stavby či rekonstrukce. 

 


👉Praktické rady pro sanitální techniku - Návrhy | Plánování | Instalace 

Důležité normy, zajímavá fakta a praktické rady nejen pro architekty,  projektanty a instalatéry, kteří se chtějí zorientovat v problematice snížení hluku v budovách. 

📖 STÁHNOUT BROŽURU - Protihluková ochrana pro větší komfort bydlení >>


 

Akustika budov je ovšem dost ošemetná disciplína, limitní hodnoty hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb totiž ovlivňuje celá řada faktorů. V případě kanalizace v domě hraje důležitou roli jak celkové dispoziční rozvržení potrubního systému včetně umístění šachty pro hlavní potrubí odpadu a přívodu pitné vody, tak i materiál, z něhož jsou odpadní systémy zkonstruovány a způsob kotvení odpadního potrubí. Vliv na přenos hluku v budově pak může mít třeba i taková „drobnost“, jako je podoba instalačních objímek, i těm je tedy potřeba věnovat patřičnou pozornost.

Tichá kanalizace je jedním z řešení snížení hladiny hluku

Jaké materiály tedy zajistí klidný spánek? Pokud zůstaneme u tématu odhlučněných kanalizačních systémů, pak je vhodné dříve využívané silnostěnné systémy vyztužené minerálním plnivem vyměnit za moderní, lehčí a levnější trubky třívrstvé konstrukce z polypropylenu. Dobré řešení nabízí i odhlučněné potrubí Wavin SiTech+, které díky o 20 % zvýšené hmotnosti výrazně zredukovalo akustické projevy protékající vody, a tím splnilo maximální povolenou hodnotu hlučnosti se značnou rezervou. Dalším materiálem, který dokáže hluk kanalizace utlumit, je Astolan. Ten je využit v systému tiché kanalizace Wavin AS+ a vyniká vysokou hustotou. Při montáži tohoto systému se navíc využívá speciálních objímek, jejichž materiálové složení bylo navrženo a testováno za účelem pohlcování přesně těch frekvencí hluku, které se v potrubí vnitřní kanalizace vyskytují. Tvarované konce potrubí výrazně snižují přítlačnou sílu potřebnou pro zastrčení konce potrubí do hrdla a samomazné modré těsnění zajišťuje jak eliminaci hluku, tak velmi snadnou montáž.

wavin-odhlucnena-kanalizace-as+

Není náhoda, že tyto systémy tiché kanalizace jsou stále oblíbenější a jsou upřednostňovány jak v projektech rezidenčního bydlení, tak například při výstavbě nových hotelů či kancelářských parků anebo rekonstrukcí nemocnic. Perličkou může být i jejich využití při nedávné rekonstrukci divadelního domu, kde se podařilo splnit náročný požadavek zadavatele na extrémně nízkou hlučnost v budově na úrovni pouhých 10 dB. Ať už tedy budete usínat ve své posteli anebo někde na cestách, jedno je jisté. Pokud budou ve stěnách nainstalovány potrubní systémy s nízkým přenosem zvuku, čeká vás nejspíš klidná noc.

STÁHNOUT BROŽURU - Protihluková ochrana pro větší komfort bydlení >>