Kanalizace ve městech

1
min read time
2021-07-20 08:28:00


Fungování kanalizačních systémů závisí na řadě proměnných, například na kvalitě materiálů, dimenzování a sklonech vodních sítí, vnějších faktorech
a stáří. Stárnoucí kanalizační infrastruktura spolu s urbanizací a klimatickými změnami znamená, že musíme plánovat pečlivě, abychom zajistili nejlepší výkonnost systémů.

Co je potřeba udělat, aby kanalizační sítě fungovaly lépe?

Aktuální témata o kanalizacích k prostudování

Zakládání potrubí pod hladinu podzemní vody

Zakládání kanalizačního potrubí pod hladinu podzemní vody je převážně závislé na kvalitě zpracované projektové dokumentace, zkušenostech zhotovitele a technického dozoru investora.

Více o správném uložení potrubí

Spotlight_pokladka-kanalizace_Teaser-570x308

Vady na potrubí: infiltrace, exfiltrace, poškození potrubí

Tím, že dochází k ředění splaškových vod vodami balastními, se zhoršuje proces biologického čištění na čistírně odpadních vod a současně se zvyšují náklady na čerpání odpadní vody. Samotný průzkum balastních vod probíhá často v nočních hodinách, kdy je nejnižší průtok splaškových vod a jde tedy nejlépe zjistit, odkud balastní vody přitékají.

Více o vadách na potrubí

Spotlight_vady-na-potrubi_570x308px

Kanalizační potrubí blokované zarůstáním kořeny

Kořeny stromů, které rostou uvnitř kanalizace, mohou způsobit problémy. Kořeny rostou především tam, kde je přítomen kyslík, takže v potrubí, které je zcela naplněné, rostou jen minimálně. Spíše se budou šířit v teplém a vlhkém prostředí bohatém na živiny. Následné poškození kanalizace však může být velké a nákladné.

Více o problematice kořenů stromů v potrubí

Spotlight-koreny_570x308