Návrhy kanalizačních šachet, vsakovacích i retenčních objektů s Wavin ESPACE

2
min read time
2024-06-25 12:02:15


Návrhový software pro projektanty a architekty, který umožňuje projektování kanalizačních šachet, vsakovacích a retenčních objektů. Uživatel má možnost projekty efektivně spravovat. Kdykoliv a odkudkoliv. Wavin ESPACE nabízí vždy aktuální produktové portfolio i samotnou verzi programu.

Jak začít práci s Wavin ESPACE

Při zahájení projektu si v aplikaci vyberete, jestli chcete začít s projektováním kanalizačních šachet nebo vsakovacích a retenčních objektů. Svůj projekt následně snadno spravujete, vytváříte jeho kopie i jej archivujete.

Klíčové výstupy z Wavin ESPACE pro projektanty

 • Technická zpráva v editovatelném textovém dokumentu.
 • CAD výkres reálného objektu ve formátu DXF (výkres konkrétní sestavy vsakovací či retenční galerie nebo kanalizační šachty), který je v měřítku 1:1.
 • U vsakovací nebo retenční galerie výkres obsahuje jednotlivé vrstvy obalu boxů, strukturu obsypů i zásypů.
 • Detailní výkaz materiálu včetně rozpočtových cen.

Přínos Wavin ESPACE při návrhu vsakovacích a retenčních objektů

 • Intuitivní postup výpočtu, který je ve shodě s platnou normou (ČSN 75 9010).
 • Jednoduché zadávání veškerých vstupních hodnot.
 • Příležitost projektovat jak retenční, tak vsakovací objekty.
 • Kombinace řešení pro jeden objekt. A to například tehdy, kdy dochází k akumulaci dešťové vody na více typech zpevněných ploch v areálu. Je proto nutná tvorba více retenčních a vsakovacích galerií (kombinace více vsakovacích a retenčních objektů).
 • V rámci prvotní studie je možnost plánování více variant řešení pro výpočet vsakování deště a zjištění, jak velkou nádrž do projektu pro záchyt
 • Příležitost k zadání příslušného způsobu regulace odtoku u záchytných nádrží na dešťovou vodu a také optimálního přepadu retenční nádrže.

Výhody Wavin ESPACE při plánování kanalizačních šachet

 • Poskytuje podrobný návrh příslušné kanalizační šachty Wavin.
 • Nabízí k využití naše plné produktové portfolio kanalizačních šachet, a to včetně drenážních a odpadních šachet.
 • Zadávání vstupních hodnot je jednoduché a intuitivní.
 • Probíhá automatická kontrola minimálních možných výšek šachet.
 • Možnost generování jak vzorových, tak reálných výkresů šachet.
 • Snadné projektování specifických případů šachet. In-sit spojky, různé přechodky a průměry vstupních hrdel.
 • Návrh jednotlivých typů poklopových sestav dle materiálu poklopu na šachtu a jeho očekávané zátěže.
 • Tvorba jednotlivých stokových sítí dle příslušné situace.

 

Pro vytváření plánů kanalizačních šachet je užitečným nástrojem možnost využití hromadného importu dat týkajících se jednotlivých šachet, které byly zadané a odladěné v rámci projektu podélného profilu kanalizace. Tento import zohledňuje detailně veškeré parametry šachty. Typ šachty, typ potrubí a konfiguraci dna. Výšku, typ poklopu a další detaily.

 

Wavin ESPACE je klíčovým nástrojem pro projektanty a architekty, kteří se zabývají navrhováním kanalizačních šachet, vsakovacích a retenčních objektů. Wavin ESPACE zjednodušuje proces plánování a projektování, což vede k úsporám času a zlepšení kvality výsledného projektu.