AutoPEN pro návrh kanalizačních sítí končí. Zkuste ESPACE

1
min read time
2023-01-20 11:07:33


Naše společnost Wavin Czechia nabízí kvalitní softwarové nástroje pro nejrůznější výpočty v rámci návrhů kanalizačních sítí, které vám, projektantům usnadňují práci. Od 1.2.2023 bude už pouze dostupný bezplatný on-line návrhový kalkulátor Wavin ESPACE, určený pro návrh vsakovacích a retenčních objektů Wavin a plastových kanalizačních šachet Wavin.

Proč ukončujeme provoz AutoPEN?

Do dnešní doby jsme současně nabízeli dvě rovnocenné řešení (tzv. řešení AutoPEN, resp. ESPACE), které provozujeme na dvou nezávislých serverech. V současné chvíli jsme se rozhodli již dále NEPROVOZOVAT řešení AutoPEN a to od 1. února 2023. Přičemž ostatní softwarové řešení AutoPEN (např. podélné profily AutoPEN apod.) zůstávají beze změn.

Hlavním důvodem tohoto kroku je snaha o maximální zjednodušení a unifikaci jak vlastního technického řešení, tak i uživatelské podpory k vám projektantům. Pro vás, jakožto uživatele, to znamená, že od uvedeného data již nebude možné vytvoření jak projektu nového, tak ani editace, či tisk již vytvořených projektů starších. Přičemž webová stránka, na které je uvedený kalkulátor umístěn bude zrušena.

Wavin ESPACE dobrý pomocník pro vaše návrhy

Pro potřeby pohodlného návrhu vsakovacích nebo retenčních objektů, či kanalizačních šachet využívejte pouze i nadále Wavin ESPACE řešení, které plně podporujeme a pravidelně aktualizujeme, a které naleznete na www.wavinsoftware.com. Toto řešení je na jedné straně velmi jednoduché na ovládání a na druhé straně přináší Vašim projektům vysokou míru přidané hodnoty.

Wavin ESPACE > >