Pluhování a frézování

3
min read time
2017-04-30 22:00:00


 

Řízené pluhování je metoda, kdy stroj pokládá potrubí pomocí speciálního software a čidel umístěných na pluhu dle souřadnic určených projektantem.

 

 

Tvrdé podmínky těžkého terénu

Příkladem této bezvýkopové metody je stavba v německém Möhringenu, kde se mělo pluhovat přes 3 km transportního vedení. Panovaly zde naprosto nejtvrdší podmínky v důsledku kamenného podloží a neschůdného terénu. Aby i za těchto podmínek byly splněny požadavky na bezpečnost a dlouhou životnost, použilo se potrubí na pitnou vodu Wavin TS DOQ® DA 225, SDR 11. Produkt Wavin TS DOQ® překonal terénní obtíže díky malé hmotnosti při dodání jako tyčové zboží a následně ve větvi potrubí. Na trase se nacházely nejtvrdší typy půdy, do nichž se mohlo pokládat potrubí Wavin TS DOQ® přímo bez písečného lože.

Jednodušší práce díky Wavin TS

Realizaci zajišťovaly společnosti Max Wild GmbH, Berkheim a Frank Föckersperger GmbH z Aurachtalu. V libovolném poloměru ohybu byla dimenzovaná, předem svařená větev potrubí vložena do pluhu a nakonec položena v požadované hloubce. Výhodou potrubí Wavin TS DOQ® je, že ho lze zpracovávat přímo. U libovolných poloměrů ohybu nebo tažení se nemusí brát zřetel na dodatečné opláštění nebo obaly potrubí. Wavin TS DOQ® lze zpracovávat jako standardní trubku PE. Vnější průměry splňují zadání normy (DIN EN 12201 / DIN 8075). U poloměrů ohybu, teplot zpracování a rovněž parametrů svařování se používají známá zadání PE 100. Vzhledem k dodržení normovaných rozměrů lze použít běžné nářadí a upínací zařízení.