Pluhování vodovodního potrubí s GPS zaměřením

3
min read time
September 20, 2015


Navrhovaný řad propojil SV Skalka, zahrnující spotřebiště Skalka, Pivín a Čelčice s SV Prostějov, a tím je umožněno částečné nebo úplné nahrazení zdroje Skalka vodou z SV Prostějov.

 

 

Výběr správné metody pokládky

Pokládka řadu v nezpevněných plochách byla navržená metodou řízeného pluhování tj. pluhování v souřadnicích X, Y, Z. Vzhledem k charakteru řadu (gravitační přiváděcí řad) je při pluhování nutné dodržet niveletu řadu navrženou projektantem! Tuto podmínku splňuje metoda tzv. řízeného pluhování, kdy stroj pokládá potrubí pomocí speciálního software a čidel umístěných na pluhu dle souřadnic určených projektantem.

DSN_kelcice_750x465_2

Použité potrubí

V projektu bylo použito potrubí PE 100 RC v dimenzi d160 ve 220m návinech z důvodu rychlosti svařování a následné pokládky a opuštění dotčených pozemků.
Konkrétně:
SafeTech RC voda  SDR11 160x14,6 220m – 4080 m,
SafeTech RC voda  SDR11 225x20,5  12m – 816 m,
SafeTech RC voda  SDR17 225x13.4 12m – 96 m.

Pluhování vodovodního potrubí s GPS zaměřením


  • Investor - Vodovody a kanalizace Prostějov a.s.
  • Generální dodavatel - JR Stavby CZ s.r.o.
  • Provedení pluhování -  IFK Gesellschaft m.b.H.
  • Projektant - VODIS Olomouc s.r.o.
  • Rozsah dodávky - 4992 m
  • Realizace - 2015