Po nás ať přijde…sucho

3
min read time
July 11, 2022


Jednou z nejzásadnějších hrozeb lidské civilizace je sucho, za jejímž nedostatkem stojí především člověk. Kvůli lidským zásahům v krajině ubývá prvků, díky nimž by se v krajině přirozeně držela voda. Lidé mají zároveň stále větší požadavky na produkci, k níž vodu nezbytně potřebují. Co nás nemine, jak se k problému staví Česko a jsou plánovaná řešení dostatečná?

Data jsou neúprosná – za posledních 60 let se v České republice zvýšila průměrná teplota o více než 2 °C. Vinou vysokých teplot se z krajiny odpařuje více vody než v minulosti, jsme tak svědky poklesu hladiny řek místy až o 40 %. Deště nakonec přijdou, ale nárazově, v důsledku čehož ubývá úrodné půdy. Některé oblasti tak bojují se suchem jiné s povodněmi.


Dopady sucha na krajinu jsou již patrné. Pokles podzemní vody, zánik zdrojů pitné vody, vysychání menších toků, zhoršení kvality vody v řekách a potocích. Zvyšující se teplota nahrává invazivním druhům z teplých krajin, které vytlačují naše původní druhy. Příkladem může být želva nádherná, mýval, rak pruhovaný, křídlatka nebo bolševník. Náklady spojené s jejich likvidací nejsou zanedbatelné, například v Karlovarském kraji se vyčíslily na 170 milionů korun, vymícení porostu křídlatky v povodní řeky Morávky stálo dokonce 250 milionů.
 
Česko si bohužel v otázce sucha vede nejhůře z celé Evropské unie. Vyplývá to z žebříčku Index prosperity Česka z roku 2022. V porovnání s ostatními evropskými zeměmi se s naším podílem suchem zasažené půdy řadíme za Litvu a Polsko až na poslední 27. místo, přestože do ochrany životního prostředí investujeme téměř nejvíc z celého společenství. Ministerstvo životního prostředí například aktuálně vyčlenilo přes 10 miliard na využívání srážkové vody, na vytváření tůní a malých vodních nádrží, zelené střechy, ale i podporu šetrného hospodaření na zemědělské půdě. Dalších 14 miliard je určeno na výstavbu kanalizací a čističek odpadních vod.

V plánu je posílení Východočeské vodárenské soustavy či propojení vodovodů na Liberecku. Budou se také obnovovat vodovody či prohlubovat vrty a studně. Povodí Moravy připravuje vodní nádrž Vlachovice, která bude pitnou vodou zásobovat Zlínský kraj a rekonstrukci vodní nádrže Hubenov, která zásobuje pitnou vodou Jihlavu. Povodí Ohře plánuje stavět vodní nádrže Kryry a Mukoděly na Podbořansku či přivaděč vody z Ohře na Rakovnicko. Na toku Opavy zase dlouhodobě usilují o stavbu nádrže Nové Heřminovy.

Zlepšit situaci však může také každý z nás. Šetřit vodu v domácnostech, zachytávat a využívat dešťovou vodu. Používání termostatu či namontování úsporného splachovacího systému by mělo být samozřejmostí.

Další technologické novinky v tomto odvětví najdete také u nás. Akumulační box Q-Bic Plus dokáže zachytit slabé i přívalové deště, čímž minimalizuje riziko zaplavení majetku. Box slouží nejenom ke vsakování a retenci dešťové vody, ale také k regulaci a k postupnému odpouštění vody do okolní půdy.

 

Zdroje:
https://faktaoklimatu.cz/infografiky/trend-teplot-cr
www.dtest.cz/clanek-7468/hrozi-nam-nedostatek-pitne-vody
https://ekonomickydenik.cz/na-adaptaci-ceske-krajiny-a-dostupnost-pitne-vody-zamiri-miliardy/
https://zatecky.denik.cz/zpravy_region/myvalove-raci-zelvy-nebo-bolsevnik-invazni-druhy-pachaji-velke-skody-20180314.html
https://www.e15.cz/byznys/potraviny/eu-vytahla-do-boje-proti-invazivnim-druhum-jde-o-miliardy-1079200
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesko-ma-pate-nejhorsi-zivotni-prostredi-v-eu/r~c163e648d5ba11ecb1f50cc47ab5f122/