Proč musíme o městech přemýšlet jako o obřích zařízeních na sběr vody

3
min read time
May 31, 2022


 

Stejně jako jiné pandemie v minulosti, pandemie onemocnění COVID-19 nás poučila o tom, jak můžeme zlepšit život ve městech. Mimo jiného vyzdvihla uvědomění si, jak je náš svět propojený a jak je důležité zohlednit naši vzájemnou závislost při přijímání veškerých druhů rozhodnutí, od veřejného zdraví až po životní prostředí.

Onemocnění COVID také zdůraznilo hodnotu často přehlížených konceptů, jakým je odolnost a cirkularita, jelikož došlo k narušení dodavatelských řetězců a v několika aspektech městského života vystřídal nedostatek hojnost jako převládající stav. Náš současný městský model velmi závisí na křehkých rozsáhlých systémech, které jsou náchylné k destabilizaci při neočekávaných událostech, jakou je pandemie. Onemocnění COVID ozřejmilo fakt, že musíme život ve městech uspořádat lokálnějším a cirkulárnějším způsobem, který bude v jádru odolný a udržitelný. To nabývá na ještě větším významu, pokud se jedná o základní aspekt civilizace: vodu.

Nakládání s vodou je neefektivní

Způsob, kterým dnes nakládáme s vodou je neudržitelný a neefektivní. Jakmile se dostane do našich měst, ať už se jedná o povrchovou vodu, podzemní vodu či dešťovou vodu, snažíme se jí zbavit. S vodou nakládáme lineárně - od zdroje k použití až k likvidaci - namísto cirkulárně, což představuje obrovskou příležitost pro města budoucnosti a pro to, abychom je učinili obyvatelnějšími v následujících staletích. 

Bez ohledu na dlouhodobé a krátkodobé výpadky se konvenční přístup navrhování centralizovaných městských systémů technické infrastruktury řídí technologickými zásadami z 19. století, které se používaly v době, kdy byl dostatek zdrojů a relativně menší poptávka. Pokud je vody dostatek, je tento kompromis možný. V hustěji osídleném světě, který je zpustošen změnou klimatu, se tento kompromis převrací. O hospodaření s vodou ve městech musíme s ohledem na současnost a budoucnost přemýšlet jinak.

RethinkWater_body_750x465

Města mohou vytvořit řízené vodovodní cykly

Namísto toho, abychom každý systém zapojený do městského vodovodního cyklu vnímali jako samostatný a nezávislý, můžeme tyto systémy lokálně propojit a řídit. Od odpadní vody přes dešťovou vodu až po vodu z kohoutku můžeme vytvořit cirkulární a řízené vodovodní cykly kolem budov, městských částí a dokonce i měst. Cirkularita znamená, že je voda použita opakovaně, nikoli jen jednou a pak už ne. 

V tomto duchu musíme naše města vnímat jako obrovská zařízení pro sběr vody. Vzhledem k tomu, že jsou srážky nepravidelné, musí být města připravena zachytávat vodu tam, kde spadne - například na střechách a v ulicích, čímž se vyhne nákladné přepravě čisté vody odjinud.

Důraz na decentralizované hospodaření s vodou - které rozptyluje vodu blíže ke zdroji a minimalizuje povrchové odvádění vody - dovolí větší flexibilitu a menší plýtvání. Sníží náklady na infrastrukturu, zlepší odolnost a pomůže jak lidem, tak životnímu prostředí. 

Lokální hospodaření s vodou - a každá kapka se počítá - bude ještě významnější, jakmile změna klimatu destabilizuje dodávky vody. Rozvoj měst si žádá více vody na obyvatele, protože tání ledovců a změny v zemědělství způsobují její nedostatek. Potřebujeme nové cesty pro hospodaření s vodou v budoucnosti. 

Díky decentralizaci je možné vodu vyčistit a filtrovat, pokud to bude nutné a uložit při deštivých dnech, které budou stále vzácnější a intenzivnější. Uloženou vodu lze znovu použít k lokálnímu zavlažování vegetace - která vedle dalších významných výhod ochlazuje a čistí vzduch - nebo k chlazení měst během horkých a suchých období. Přívalové srážky se mohou pomalu vsakovat zpět do půdy a doplňovat podzemní vodu, místo toho, aby zaplavovaly převládající betonové a asfaltové povrchy, aniž by byly jedinkrát využity.

Wavin nabízí technologii StormHarvester pro využití sesbírané vody

Společnost Wavin toto již provádí v menším měřítku prostřednictvím své inovativní technologie StormHarvester, která sbírá padající srážky a následně umožňuje různé způsoby jejich využití. Sesbíranou vodu lze použít znovu nebo vrátit do půdy podle toho, co je zapotřebí a podle předpovědi, kolik vody bude k dispozici (což StormHarvester neustále měří).

Například Kodaň zavedla ve větší míře lokální hospodaření s vodou v reakci na přívalové srážky a zvedající se hladinu moře. Město buduje Cloudbursty, ekologická a biologicky rozmanitá místa rozptýlená po celé oblasti, která slouží jako živoucí rekreační prostory za suchého počasí a jako sběrny vody za deště. Dešťovou vodu shromážděnou při bouřích lze kdekoli uložit nebo z města odčerpat. Kodaň předpokládá, že vybuduje stovky Cloudburstů, aby se připravila na teplejší budoucnost.

Onemocnění COVID zdůraznilo, že pokud jde o základní zboží a služby, je moderní svět plný nerovností a plýtvání. Pokud jde o hospodaření s vodou ve městech, většina z toho pramení ze zastaralého pohledu na vodu, který je v 21. století nepraktický. S tím, jak se města postupně stávají základními organizačními subjekty civilizace, s větší mocí vytvářet příležitosti a výsledky pro miliardy lidí na světě, musí svým obyvatelům zajistit čistou a snadno dostupnou vodu, ať již bude vlhko, nebo sucho.

Klíčem, jak přeměnit tuto vizi ve skutečnost je vybudovat lokální, cirkulární vodovodní sítě, které upřednostní udržitelnost a odolnost. To zajistí, že bez ohledu na rostoucí složité společenské okolnosti, od pandemie po extrémní počasí, bude vždy dostupná čistá voda každému obyvateli města na světě. 

Body image_StromHarvester

Více informací o technologii Storm Harvester včetně videí najdete na našich stránkách