Řízené horizontální vrtání

3
min read time
2017-07-03 22:00:00


Řízené horizontální vrtné soupravy umožňují podkládat podzemní vedení pro ropu, plyn, vodu, odpadní vodu, elektřinu či telekomunikace. Cíleně, přesně, rychle a šetrně k životnímu prostředí. Lze tak ušetřit vysoké náklady za rozbití komunikací, přepravu pro výkop zeminy a nové materiály lože. Zamezí se negativnímu dopadu na obyvatele a životní prostředí, např. na hladinu spodní vody.

Šetrná metoda

Pomocí horizontální vrtné techniky se proto projekty mohou realizovat podstatně šetrněji než výměnou v otevřeném výkopu. Nově instalované potrubí PE musí být u této metody schopno absorbovat krátkodobé vlivy při vtahování a dlouhodobá zatížení v důsledku rozdílných podmínek při uložení. Je proto požadována vysoká bezpečnost, kterou v mnoha projektech výtečně prokázalo potrubí TS DOQ®.

Příkladem použití metody řízeného horizontálního vrtání je projekt v německém Ottobeurenu, kde bylo nutné položit nové potrubí pro pitnou vodu, a to ve stejné trase, jako původní poškozené potrubí. V první fázi se muselo stávající vodovodní potrubí DN 150 z azbestocementu rozbít metodou berstlining a vytlačit. Nově instalované potrubí pak muselo být schopno absorbovat krátkodobé vlivy při vtahování a odolat dlouhodobým zatížením v důsledku rozdílných podmínek při uložení. Zakázku realizovala společnost Max Wild GmbH, NL Berkheim. Wavin TS DOQ® bylo tentokrát dodáno jako 20 m tyčové zboží, spojeno svařováním natupo topnými prvky a vtaženo do větve potrubí. Wavin TS DOQ® lze přitom zpracovávat přímo - nemusí se odstraňovat opláštění nebo obaly trubky PE.

Řízené horizontální vrtání

Na začátku je takzvaný pilotní vrt. Zde se vrtná hlava dostává na přesně vypočítané trase skrz zeminu. Lokalizace se provádí pomocí speciální sondy. Cíleně tak lze objet stávající vedení, kořeny strojů nebo jiné překážky. V dalším pracovním kroku, odklízení, je vrt rozšířen na potřebný průměr. Poslední pracovní krok u řízeného horizontálního vrtání je nakonec vtažení nového vedení.

Pomocí horizontální vrtné techniky lze realizovat zakázky šetrněji než s konvenčními metodami, jako například výměnou v otevřeném výkopu nebo jinými technikami pokládky. K moderní technice patří také automatický sběr dat z vrtání. Umožňuje detailní zdokumentování všech položených bodů stavebního opatření. K dispozici jsou různé vrtné soupravy o velikosti od 4 t do 25 t. Velká vrtná technika se používá se pro instalace jakýchkoli zásobovacích  potrubí, jako jsou například vodovody, plynovody, kanalizace – zejména v obtížných podmínkách na svazích, ve vodních nebo zastavěných oblastech, stejně tak v geologicky obtížných útvarech, kde jsou vyžadovány vrty do skály. Nutné je použití této techniky také pro vedení pod mimořádně citlivými oblastmi, jako jsou chráněná krajina, památky nebo archeologická naleziště.