Dnes je Světový den instalatérů. Oboru pomáháme projektem Wavin do škol

3
min read time
March 11, 2021


Cílem mezinárodního svátku, který byl iniciován Světovou radou pro instalatérství, je každý rok 11. března upozornit na důležitou roli instalatérů, jejich služeb a zvýšit povědomí o kvalitě a dostupnosti vody. Bezpečnost dodávek vody nelze považovat za samozřejmou, navzdory velmi kvalitní a husté síti, která v České republice dodávky vody zajišťuje.

Poskytujeme hygienická řešení po celém světě

Česká republika se řadí mezi nejvyspělejší země světa, co do přístupu obyvatel k pitné vodě: 94,6 % obyvatel Česka je napojeno na vodovodní řád s pitnou vodou. Na planetě jsou ale oblasti, kde je čistá voda vzácností. Světová zdravotnická organizace a UNICEF uvádějí, že asi 2,2 miliardy lidí na celém světě nemá bezpečný přístup k pitné vodě. Stávající situace s sebou nese i neblahé důsledky. Každý rok zemře v souvislosti s nedostatečnou hygienou 300 000 dětí do pěti let věku.

Kvalitnější infrastruktura a sanitace by v nejpostiženějších oblastech zachránily ročně desetitisíce životů. Investice do nových a bezpečných řešení poskytující vodu jsou úkolem, který před námi stojí. Hospodaření s vodou je pro nás ve společnosti Wavin Czechia hlavní obor. Po celém světě realizujeme projekty, které přivádí do vesnic, měst a budov nezávadnou pitnou vodu a funkční kanalizaci. Každý den spolupracujeme se stovkami instalatérů a vážíme si jejich často nedoceněných služeb.

Mladých instalatérů dlouho ubývalo, teď se blýská na lepší časy

Jako společnost spolupracující s instalatéry, topenáři a dalšími řemeslníky si uvědomujeme, že podpora učňovského vzdělání je pro tyto obory zásadní. Všímáme si, že v posledních letech se do učení hlásí méně a méně žáků. Proto se instalatérským a jiným oborům snažíme dlouhodobě pomáhat.

V polovině 90. letech sahal počet absolventů středních škol až téměř ke 200 tisícům. V roce 2019 to už bylo jen přes 70 tisíc. V kombinaci s tím, že dlouhodobě mírně klesají i podíly učňů, dochází k výraznému poklesu mladých absolventů. Tento trend se dlouho projevoval i na instalatérech. Ještě v roce 2005 se každý rok pravidelně vyučilo okolo tisícovky absolventů. Pokles pokračoval až do roku 2019, kdy z učilišť odešlo na pracovní trh jen 632 žáků.

Od roku 2018 však pozorujeme nárůst celkového počtu studentů tohoto oboru, který se naplno projevil v loňském roce, kdy absolvovalo 751 mladých instalatérů.
V témže roce navíc nastoupilo na obor meziročně skoro o 10 % studentů více.

Blog1_graf1
Populační nárůst způsobil, že od roku 2016 soustavně roste celkový počet středoškoláků, na učňovských oborech je však trend opačný. Klesají absolutní počty absolventů, i jejich podíly v rámci vyššího sekundárního vzdělávání. Před příchodem pandemie COVID-19 byla průměrná míra nezaměstnanosti absolventů učňovských oborů okolo pěti procent. Průměrná nezaměstnanost čerstvých absolventů oboru instalatér byla mezi roky 2017-2020 o něco nižší.

Blog1_graf2
 
Wavin do škol

I kvůli nedostatečnému počtu mladých učňů jsme v roce 2020 spustili projekt Wavin do škol. Cílem projektu je podpora budoucnosti tuzemského instalatérství a topenářství, vzdělávání studentů, pedagogů i odborné veřejnosti.

V loňském roce se nám v rámci projektu podařilo seznámit učitele a studenty s produkty Wavin a poskytnout jim výrobky jako materiální pomoc pro praktickou výuku studentů v oboru instalatér, topenář a nabídnout technické poradenství, pomůcky a software obohacují výuku v rámci vzdělávání
a praxe. Více o celé iniciativě se můžete dočíst zde.

Věříme, že studentům všech stupňů vzdělávacího systému bude brzy fyzicky umožněno vrátit se do škol. Absence odborného výcviku a manuálních dovedností může u řady studentů do budoucna vyvolat problémy, ze kterých bude trpět celé řemeslo.  

Zdroje:
- Český statistický úřad
- Dětský fond Organizace spojených národů (UNICEF)
- Národní pedagogický institut
- Světová zdravotnická organizace
- Wavin Academy