Nový softwarový nástroj usnadní projektantům návrhy kanalizačních šachet

2
min read time
2022-09-21 14:20:04


Připravili jsme nový softwarový nástroj pro návrh vlastních plastových kanalizačních šachet. Aplikace je k dispozici on-line a je pro uživatele dostupná zdarma. Nejde přitom o úplnou novinku, svým určením a charakterem vychází nástroj z předešlých verzí, které si mezi uživateli získaly značnou oblibu. 

On-line koncept nabízí uživatelům nesporné výhody, jako je například přístup k vlastnímu uživatelskému účtu z kteréhokoliv počítače bez nutnosti program instalovat, jistota vždy aktuální verze programu či využití dalších softwarů v rámci jednoho uživatelského účtu. Program přináší celou řadu vylepšení, která mimo jiné vycházejí i z připomínek a námětů samotných uživatelů.
Aplikace Kanalizační šachty umožňuje velmi jednoduchým a intuitivním způsobem provést detailní návrh potřebné šachty včetně veškerého příslušenství. Výstupem z programu může být například stručný popis jednotlivých šachet (nivelity jednotlivých den a poklopů, celkové výšky šachet, typy den a poklopů atd.), kompletní technická zpráva, vzorové výkresy šachet, výkresy jednotlivých šachet ve formátu dxf, kompletní specifikace použitého materiálu, příprava dat pro objednávku apod. Z nových funkcí lze vyzdvihnout například komunikaci programu s ceníkem, což umožňuje vytvoření cenové kalkulace na připravené šachty. Aplikace také umožňuje přesné definování jednotlivých přípojek šachtového dna. Dalším charakteristickým rysem aplikace jako takové je její možnost načítat data, která vznikla při návrhu podélného profilu kanalizace.

Vyzkoušejte nový softwarový nástroj pro návrh vlastních plastových kanalizačních šachet!


Wavin Ekoplastik do vývoje softwarových nástrojů určených pro projektanty masivně investuje. V tuto chvíli nabízíme celou řadu nástrojů, které zjednodušují a zefektivňují projekční práci a následně i instalaci a údržbu rozvodů v rámci TZB a inženýrských sítí. Zvýšenou pozornost věnujeme také tvorbě podkladů pro projektování s pomocí metodologie BIM (3D knihovny svých prvků apod.).