Systém Wavin PolderRoof přináší novou úroveň řešení modrozelených střech

2
min read time
2023-08-03 13:36:51


Pokračující urbanizace a nástup klimatických změn představují velkou výzvu. Do popředí zájmu se proto dostává péče o zeleň a šetrné hospodaření s vodou, a to především ve městech. Zajímavou inovaci představuje v této oblasti řešení Wavin PolderRoof, které obě tyto snahy chytře propojuje za pomoci moderních technologií.

 

To, že zeleň hraje ve městech důležitou roli, nikdo nezpochybňuje. Působí harmonicky, ochlazuje, stíní, snižuje hluk, pohlcuje prach... Stále častější reakcí na nedostatek vhodných ploch pro výsadbu zeleně a na mnohdy extrémně náročné podmínky jejího přežití v ulicích měst jsou zelené, respektive modrozelené ploché střechy. Zakládání atraktivních a funkčních střech osázených zelení umožňují technologie propojující požadavek na větší zastoupení zeleně ve městech s chytrým řešením v oblasti hospodaření s dešťovou vodou.

Modrozelené střechy jdou ještě dál.

Hlavní myšlenkou zelených střech je působit jako izolace a regulátor teploty a vlhkosti okolo budovy za pomoci vysázené vegetace. Vedle toho zpomalují i odtok a snižují objem odváděné srážkové vody, ať už klasickým potrubím či moderním podtlakovým odvodňovacím systémem. Modrozelené střechy jdou ještě dál a s akumulací vody a jejím vypouštěním cíleně pracují. Díky tomu vykazují lepší parametry, než je tomu v případě zelených střech, ať už jde o schopnost zachytit větší množství srážek nebo o možnost využívat je k zalévání zeleně v době sucha.

 

Příkladem může být koncept modrozelených střech Wavin PolderRoof, který představila společnost Wavin. Tento systém pracuje s řízenou akumulací vody na plochých zelených střechách a jejím opětovným využitím pro chlazení a zavlažování. Základem jsou nízké střešní akumulační boxy z recyklovaného polypropylenu, které lze sestavovat do potřebné velikosti spojováním jednotlivých boxů, z nichž každý váží jen necelé čtyři kilogramy.

 

Řešení Wavin PolderRoof dokáže akumulovat srážkovou vodu dopadající na střechu, a použít ji tehdy, kdy je třeba. Hladina vody v boxech a její využití v reálném čase se řídí za pomoci senzorů a dešťových radarů s tím, že informace o míře naplnění systému lze sledovat na řídicím panelu, respektive prostřednictvím webové platformy. Řídicí jednotka, shromažďující a vyhodnocující data, zajistí v případě větších srážek regulovaný odtok zbytkové vody, v době sucha pak využije akumulovanou srážkovou vodu na zavlažování vegetace.

 

Nové řešení společnosti Wavin do značné míry mění pohled na postupy a možnosti využití zařízení přispívajících ke zlepšení kvality života ve městech. Díky systému Wavin PolderRoof se ze srážkové vody stává namísto potenciální hrozby dar, který lze cíleně a smysluplně využívat ku prospěchu flóry, fauny, ovzduší, budov, měst, a především lidí v nich. I s ohledem na změny klimatu je zřejmě pouze otázkou času, než se technologie využité v systému Wavin PolderRoof stanou běžnou a žádoucí součástí fungování konceptu chytrých měst.

 


Stáhněte si brožuru o řešení Wavin PolderRoof pro zvládání klimatických změn ve městech.

STÁHNOUT BROŽURU >>

21939-Wavin-Mockupy brožur 1200x628-