TechCON – software pro projektování vnitřních instalací

3
min read time
2024-06-03 08:26:50


Náš softwarový program Wavin TechCON 10 je ideálním nástrojem pro projekty vnitřních instalací. Jde o moderní graficko-výpočtový software, který slouží k návrhu systémů zdravotechnických instalací (ZTI), topení a chlazení. Umožňuje vytvářet návrh instalace ve 2D i 3D.

Softwarový produkt TechCON Wavin vytvoří komplexní návrh vnitřních rozvodů: vody, topení, chlazení a kanalizace. Díky TechCON Wavin můžete projektovat:

  • návrhy pro vnitřní vodovody (včetně návrhu vyvážení a nastavení cirkulačních ventilů),
  • návrh podlahového vytápění (a také radiátorového, včetně stanovení tepelných ztrát),
  • dimenzování vnitřní kanalizace,
  • systém sálavého stěnového a stropního vytápění i chlazení (systém Wavin Tempower),
  • projekty kanalizačních šachet TEGRA.

Využijte bezplatné výukové videotutoriály k Wavin TechCON 10. Získáte díky nim obecné znalosti o programu TechCON i konkrétních okruzích (vnitřních vodovodů, kanalizace, tepelných ztrát, vytápění, chlazení & vnitřních rozvodů klimatizace, venkovní kanalizace a šachet).

Součástí programu Wavin TechCON 10 je modul specifikace, který je určený pro tvorbu různých typů výkazů materiálů, včetně cenových nabídek. Uživatel může upravit konkrétní počty kusů, ceny a přidat do projektu další produkty. Tato možnost se využívá například tehdy, když stavba požaduje určitou materiálovou rezervu – například u výpočtu vnitřního vodovodu či výpočtu stěnového vytápění. Wavin TEchCON 10 je také ideální program na výpočet podlahového vytápění.

Možnost zpracování projektu ve 2D i 3D

Díky podpoře AutoCAD umožňuje TechCON kreslení potřebných potrubních rozvodů a odběrných spotřebičů přímo do pracovního okna, v rámci již zmíněného importu půdorysů. Velkou výhodou programu TechCON je velmi jednoduché provádění změn a okamžitá aktualizace výpočtu v rámci projektu. Největší předností TechCON je možnost pracovat v 3D prostoru a možnost automatického generování rozvinutých řezů při návrhu vnitřní kanalizace i vnitřního vodovodu. 

Wavin TechCON pro detailní návrh včetně požadovaných výpočtů

Výsledkem je kompletní návrh požadované instalace – a to jak co do výpočtu, tak i do grafické interpretace. Tedy například:

  • stanovení průměru potrubí,
  • nastavení různých regulačních prvků v rámci instalace (například vyvažovacích ventilů, ventilů na rozdělovači podlahového vytápění apod.),
  • tabulky s hydraulickými a tepelnými výsledky (např. průtoky a rychlosti média v rámci jednotlivých potrubních úseků, tlakové ztráty v jednotlivých potrubních segmentech, tepelné bilance v rámci jednotlivých místností, resp. jednotlivých konstrukcí atd.),
  •  podklady pro technickou zprávu vnitřního vodovodu, resp. projektu obecně,
  •  výkaz materiálu.

Výsledný projekt můžete importovat do prostředí AutoCADu (resp. tabulky výsledků do MS Excelu) a dále provádět libovolné úpravy.

Součástí podpory jsou pravidelné produktové i systémové aktualizace. Wavin TechCON 10 je uceleným řešením pro veškeré profese TZB.

6_Podrobné řešení návrhu vnitřního vodovodu pomocí programu Wavin TechCON 10