Ticho léčí – jaké zvuky v obytných budovách nejvíce ruší?

3
min read time
2023-01-30 10:11:12


O nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví nelze pochybovat. Přesto jsme mu vystaveni na každém kroku a téměř po celý den. A nejde jen o běžný ruch dopravy, na naši kondici může mít neblahý vliv i hluk z klimatizace, rámus od sousedů nebo příliš hlasité zvuky způsobené průtokem vody odpadními trubkami.

Otravné šplouchání vody v potrubí a hluk při splachování toalet dosahující i více než 75 decibelů patří ke zvukům, které bezpochyby snižují komfort bydlení. Odborníci se shodují na tom, že dlouhodobá úroveň hluku ohrožující naši psychickou pohodu je taková, která přesahuje 30 decibelů. Opakované či déletrvající zvuky nad 70 decibelů pak mohou představovat vážné nebezpečí pro zdraví našeho organismu.ticho-leci-ticha-kanalizace-wavin

 

Projektanti a stavitelé proto kladou stále větší důraz na využití takových materiálů, které pomáhají hladinu hluku v obytných budovách snižovat. Pohodlné bydlení totiž neznamená jen stylový a skvěle vybavený byt, ale stále častěji jde zejména o klidné zázemí. Není tudíž divu, že jak v případě bydlení, tak i v rámci kancelářských projektů, hotelů nebo při výstavbě či rekonstrukci nemocnic hraje jednu z klíčových rolí dokonalá akustika budov.

40% nových staveb už s odhlučněnou kanalizací

Ke snížení hladiny hluku používá řada tuzemských developerů nejen kvalitnější protihluková okna, podlahovou akustickou izolaci nebo akustické panely do stěn, ale stále častěji i systémy tiché vnitřní kanalizace. V současné době činí v České republice podíl odhlučněné kanalizace v nových stavbách už 40 %, díky čemuž se začínáme úspěšně přibližovat standardu západoevropských zemí, a to nejen co se norem týká, ale především s ohledem na vyšší komfort bydlení.

 


👉Praktické rady pro sanitální techniku - Návrhy | Plánování | Instalace 

Důležité normy, zajímavá fakta a praktické rady nejen pro architekty,  projektanty a instalatéry, kteří se chtějí zorientovat v problematice snížení hluku v budovách. 

📖 STÁHNOUT BROŽURU - Protihluková ochrana pro větší komfort bydlení >>


 

Směrnice pro vnitřní kanalizace

Ticho je zkrátka v dnešním světě stále cennější komodita a stavitelé tento trend zohledňují v podobě instalace materiálů s vynikajícími zvukově izolačními vlastnostmi. V případě hluku spojeného s provozem vnitřní kanalizace se u nás nejčastěji orientujeme podle německých směrnic DIN 4109 a VDI 4100, které udávají hodnoty povoleného hluku 30 decibelů.

Takových hodnot obvykle nelze dosáhnout klasickou instalací běžných rozvodů. Odhlučněná vnitřní kanalizace je výsledkem použití moderních materiálů, z nichž jsou vyrobeny trubky, tvarovky, ale i instalační objímky. Důležitou roli hraje při snižování limitu hluku i prostorově dispoziční rozvržení kanalizace, způsob kotvení potrubí či jeho samotná instalace.

Tichá kanalizace Wavin SiTech+

Dobré řešení nabízí například odhlučněné plastové potrubí SiTech+, u něhož jsme zvýšili hmotnost o jednu pětinu. Díky tomu došlo k výraznému potlačení akustických projevů protékající vody a celému systému se ve výsledku daří plnit maximální hodnotu hlučnosti s velkou rezervou. A to i díky použití speciálních objímek, které pohlcují přesně ty frekvence zvuku, které se vyskytují v potrubí vnitřní kanalizace.

Odhlučněné kanalizační potrubí Wavin SiTech+ >>

wavin-sitech-ticha-kanalizace

Potrubní systémy s nízkým přenosem zvuku jsou jen jedním z mnoha důvtipných řešení, které nám dnes pomáhají zajistit pohodlné bydlení. Na rozdíl od celé řady jiných (často záměrně na odiv stavěných zařízení) zde však platí, že čím méně o nich v každodenním životě víme, tím lepší práci odvádějí. Možná proto jsou ve světě, kde nás vysoká hladina hluku atakuje na každém kroku, právě taková řešení stále oblíbenější.

Stáhnout brožuru - Protihluková ochrana pro komfortní bydlení >>