Tišší než tikot hodinek? Kanalizace Wavin SiTech+ AS+

2
min read time
2023-01-30 11:09:28


Hluk je podceňovaným faktorem způsobujícím celou řadu zdravotních komplikací, jako je nespavost, kardiovaskulární problémy, snížená výkonnost v práci či ve škole a samozřejmě mnoho zdravotních problémů spojených přímo se sluchem, příkladem může být dlouhodobá nedoslýchavost nebo tinnitus. Světová zdravotnická organizace (WHO) proto v roce 2019 vydala „Environmental Noise Guidelines for the European Region“ s cílem chránit lidské zdraví před hlukem, kde například doporučuje snížit hladinu hluku v domácnostech na méně než 30 dB. 

Realita však oproti doporučením značně pokulhává. Asi 40 % obyvatel v zemích EU je vystaveno hluku ze silničního provozu přesahujících 55 dB, 20 % lidí tráví svůj den v hluku překračujícím dokonce 65 dB. Přibližně 30 % lidí v noci spí při více než 55 dB. Dlouhodobé vystavení hluku tak v Evropě přispívá k 48 000 novým případům srdečních chorob a 12 000 předčasných úmrtí ročně. U 22 milionů lidí byl zaznamenán zhoršený psychický stav a 6,5 milionu trpí chronickými poruchami spánku.

Co je akustický smog?

Úroveň akustického smogu, kterému jsme každý den vystaveni, narůstá s každým decibelem. Může ho zvyšovat například i tekutina uvnitř vodovodního a odpadního potrubí, která často dosahuje relativně vysokých rychlostí. V důsledku nárazů tekutiny do stěn potrubí dochází k rezonanci a vibracím. Hluk, vznikající rezonancí vzduchového sloupce, má tendenci pronikat stěnou potrubí a přenášet se na stavební konstrukci. Volbou materiálů se správnými akustickými vlastnostmi však lze minimalizovat dopady i tohoto akustického smogu. 

 


👉Praktické rady pro sanitální techniku - Návrhy | Plánování | Instalace 

Důležité normy, zajímavá fakta a praktické rady nejen pro architekty,  projektanty a instalatéry, kteří se chtějí zorientovat v problematice snížení hluku v budovách. 

📖 STÁHNOUT BROŽURU - Protihluková ochrana pro větší komfort bydlení >>


 

Jak snížit hluk v budovách?

Výrobci stavebních materiálů tak stojí před výzvou: Najít nové materiály a řešení, které by bylo možné použít v praxi co nejdříve. Společnost Wavin na tuto výzvu již reagovala a vyvinula dvě nové řady tiché kanalizace, které dokáží omezit hlukovou zátěž v bytových a rodinných domech, hotelech, kancelářích, nemocnicích či domech s pečovatelskou službou.

Na základě 30 let zkušeností a více než sto tisíc hodin testování hladiny hluku a zkoušení nových materiálů byly vyvinuty odhlučněné systémy vnitřní kanalizace Wavin SiTech+ a AS+ pro náročnější projekty. Výhodou systémů je zaoblený tvar odboček, který umožňuje ve srovnání s tvarovkami s ostrým úhlem plynulejší proudění vody. Unikátní design odboček snižuje celkovou hladinu hluku, zlepšuje ventilaci a zvyšuje průtokovou rychlost. 

wavin-ticha-kanalizace-as+

Prémiová tichá kanalizace je navíc vyrobena ze speciálně upraveného materiálu PP. Součástí systému jsou odhlučněné objímky, které mají naměřenou hlučnost při rychlosti průtoku 2 l/s pouhých 12 decibelů, což je srovnatelné s naším vlastním dýcháním (10 decibelů) a téměř dvakrát tišší než např. tikot hodinek, které slyšíme při 20 decibelech. Wavin SiTech+ dokáže redukovat akustický projev protékající vody při současném zachování odolnosti materiálu také díky 20% zvýšení hmotnosti tvarovek. Vodovodní systémy tak představují absolutní špičku v oblasti snižování hluku při zachování maximálního výkonu. 

Wavin SiTech+ splňuje požadavky všech norem platných pro odpadní systémy (EN 1451-1) včetně požadavků na omezení hluku a požární bezpečnost (EN 13501-1). Úroveň hluku systému SiTech+ ověřoval Fraunhoferův institut stavební fyziky ve Stuttgartu (DIN EN 14366).

wavin-sitech-ticha-kanalizace

STÁHNOUT BROŽURU - Protihluková ochrana pro větší komfort bydlení >>