Využití regulace Sentio při rekonstrukci topení ZŠ a MŠ Třanovice

2
min read time
2021-09-18 22:00:00


V letošním roce proběhla v Třanovicích, okrese Frýdek-Místek, rekonstrukce topení v místní základní a mateřské škole. Celkem byla instalována regulace vytápění v 18 učebnách rozmístěných ve třech patrech budovy s tím, že každá učebna má možnost regulovat teplotu samostatně.

Kromě toho je zabudováno ve sborovně centrální nastavení, které umožňuje nastavit ovládání regulace z jedné místnosti v budově. Samozřejmostí regulace Sentio je možnost ovládat topení vzdáleně pomocí mobilních telefonů.

kola-mobil

Na každém patře budovy byla instalována jedna řídicí jednotka CCU, která přijímá signály ze senzorů na daném patře a řídí termoelektrické pohony. Ve všech sledovaných místnostech byly osazeny drátové senzory a na ventily radiátorů byly namontovány termoelektrické pohony.

kola-ventil

V řídící místnosti (sborovně) byly umístěny zprovozňovací dotykové displaye, které jsou propojeny s řídícími jednotkami a slouží ke změně nastavení vytápění jednotlivých místností. Všechny řídící jednotky byly spárovány i s mobilní aplikací Sentio, pro případ vzdáleného přenastavení teplot v objektu.

V rámci technického zázemí je v objektu zdrojem tepla kotelna s kaskádou plynových kotlů, na které jsou napojeny deskové radiátory v počtu 46 kusů, které vytápějí jednotlivé místnosti.

kola-kotelna

Nainstalované prvky regulace:

 Sentio centrální řídící jednotka CCU 3 ks
 Sentio rozšiřující jednotka EU-A  2 ks
 Sentio senzor drátový     18 ks
 Sentio zprovozňovací dotykový display  3 ks
 Termoelektrický pohon 24V  46 ks

 

Pro více informací k regulaci Sentio klikněte zde.