Wavin Czechia v roce 2023

2
min read time
2023-10-17 07:38:33


Společnost Wavin Czechia je součástí skupiny Wavin, která je poskytovatelem inovativních řešení pro vnitřní instalace a inženýrské sítě v rámci skupiny Orbia. Wavin má více než 60 let zkušeností s vývojem inovativních produktů a řešení a s jejich pomocí buduje zdravé a udržitelné prostředí. Ať už jde o zlepšení distribuce čisté pitné vody, zpřístupnění hygienických zařízení pro každého, vytvoření měst odolných vůči klimatickým změnám nebo navrhování pohodlných obytných prostor, společnost Wavin spolupracuje s vedoucími představiteli obcí, inženýry, dodavateli a instalatéry, aby pomohla zajistit udržitelnou budoucnost komunit, budov a domů. Společnost Wavin má více než 12 000 zaměstnanců ve zhruba 65 výrobních závodech po celém světě a prostřednictvím globální prodejní a distribuční sítě obsluhuje více než 80 zemí. 

Poslání společnosti Wavin (Orbia | Vnitřní instalace a inženýrské sítě)


Chceme budovat města, ve kterých se dobře žije. Naše společnost se podílí na zajišťování bezpečných a efektivních dodávek vody, neustálém zlepšování hygienických podmínek a budování měst tak, aby odolala rychlým změnám klimatu. Více o našem poslání se dozvíte zde 

O skupině Orbia

Hlavním cílem skupiny Orbia je zlepšovat život na celém světě. Skupina působí hned v několika odvětvích - inovativní řešení poskytuje v oblasti vnitřních instalací a inženýrských sítí (Wavin), precizního zemědělství (Netafim) a konektivity (Dura-Line) a dodává také polymerní řešení (Vestolit a Alphagary) a fluoritová řešení (Koura). Společně se všechny značky skupiny zaměřují na rozšiřování přístupu ke zdraví, zajištění bezpečnosti potravin a vody, posílení odolnosti měst pro budoucnost, propojení komunit s informacemi a urychlení oběhového hospodářství. Orbia zaměstnává více než 23 000 zaměstnanců v 50 zemích světa a své obchodní aktivity realizuje ve více než 110 zemích. Globální centrály skupiny sídlí v Bostonu, Mexico City, Amsterdamu a Tel Avivu. V roce 2022 společnost dosáhla tržeb ve výši 9,6 miliardy dolarů. Více informací naleznete na www.orbia.com.

Skupina Orbia postupně pracuje na tom, aby všechna odvětví měla k sobě blíž a stala se globální organizací zaměřenou na potřeby svých zákazníků, postupně u nás uvidíte změny, které se ale nijak nedotknou na fungování společnost Wavin Czechia.

Jedna taková změna se týká zefektivnění našich e-mailových adres, které se změní na nový e-mail, formát adresy jméno.příjmení@orbia.com. Tuto migraci vnímáme jako významný milník na naší cestě stát se „One Orbia“, tedy jednou globální společností. Dosažení vyšší provozní efektivity, zjednodušených pracovních postupů a lepší spolupráce v rámci skupiny Orbia nám umožní v budoucnu lépe pečovat o naše zákazníky.