Zelená už nestačí, připravte se na éru modrozelené

2
min read time
2023-04-06 08:42:16


Ploché střechy budov by v budoucnu mohly sloužit k akumulaci dešťové vody a jako zelené oázy měst. Dopady globálního oteplování jsou v posledních letech vidět všude kolem nás. Na jedné straně svět trápí rostoucí letní teploty a s nimi spojené sucho, na druhé straně se stále častěji objevují silné přívalové deště, které způsobují mnoho škod, zejména ve městech a zastavěných oblastech. Města byla až dosud navrhována tak, aby dokázala co nejrychleji odvést veškerou dešťovou vodu do kanalizace a zlikvidovat ji. Protože však v důsledku klimatických změn hrozí, že do roku 2050 bude celosvětově ve městech vody nedostatek, hledají se způsoby, jak s dešťovou vodou hospodárně nakládat. Jednu z cest by mohly v budoucnu představovat modrozelené střechy, které snoubí výhody retenčních nádrží a zelených střech.

Voda patří zpět do přírody

Úkolem retenčních nádrží je zachycovat srážkovou vodu a v ideálním případě umožnit její návrat do přírody – zasakováním do okolní půdy nebo využitím pro zalévání zahrad či parků. Zelené střechy pak pomáhají bojovat s klimatickými změnami hned několika způsoby. Kromě toho, že dokáží absorbovat 40-99 % srážkové vody, čímž umožní její odpaření zpět do ovzduší, mohou v letních měsících působit i jako izolace a regulátor teploty, a navíc slouží jako místo k odpočinku, protože nahradí zahrádku nebo dvorek i v husté městské zástavbě.  

Modrozelené střechy chrání vodu a přináší do měst více zeleně

Modrozelené střechy jdou o krok dál a do stavebnictví přinášejí stěžejní inovaci. Nejen, že dokáží zachytit dešťové vody a opětovně je využít pro chlazení budov nebo zavlažování, ale zároveň uprostřed měst vytváří zelené oázy, které pomáhají zlepšit kvalitu ovzduší, zejména snížit množství oxidu uhličitého a dalších škodlivých látek v ovzduší. Nádrže, které tvoří základ modrozelených střech, mohou být osazeny senzory a dešťovými radary, dle nichž se řídí hladina vody a její využití v reálném čase, jde tedy o bezpečné a maximálně efektivní řešení budoucnosti.

Jaká modrozelenou střechu navrhnout a zkonstruovat? Jaký je současný stav na českém trhu, jaká je poptávka a jaký lze předpokládat její vývoj v dalších letech?

Na tyto a další otázky odpoví odborníci z řad architektů, projektantů a produktových expertů na online konferenci, kterou pořádá dne 18.5. od 14,00 hodin společnost Wavin Czechia, dodavatel produktových řešení a technologií pro zelené i modrozelené střechy. Tématem závěrečné prezentace bude provázanost nových produktových řešení Wavin pro technologie modrozelených střech s praxí, možnosti technické podpory, spolupráce s architekty, projektanty a realizačními firmami. 

Registrace na konferenci je zdarma.


REGISTROVAT SE