Zelené plíce měst potřebují pomoc

3
min read time
2022-11-11 12:11:21


Inovativní řešení Wavin TreeTank umožňuje rychlejší a efektivnější sázení stromů.Hluk, prach, znečištěné ovzduší, v létě vlny nepříjemných veder. To jsou problémy, kterým je vystavena již více než polovina světové populace žijící ve městech. Účinným nástrojem proti všem těmto neduhům městského života je dostatek zeleně a zejména pak stromů. Zlepšují totiž kvalitu ovzduší, pohlcují hluk i smog a dokážou snížit účinky globálního oteplování.

Pro co nejširší výsadbu stromů hovoří celá řada čísel. Například v Londýně spočítali, že stromy jim v boji se znečištěným ovzduším a se zbytečným odváděním vody do kanalizace každý rok přinášejí úsporu nejméně 133 milionů liber. V Los Angeles zase došli k závěru, že díky vysazení stromů by dokázali ročně ušetřit na energiích za ochlazování města až 100 milionů dolarů. Několik nezávislých měření pak zase prokázalo, že na ulici se stromy může být v parném létě teplota až o 20 ˚C nižší než v husté zástavbě bez stromů.

TreeTank-project-in-Hasselt-1200x800

I když se městská zeleň stává prioritou většiny měst, v případě stromů musí municipality řešit, zda jejich kořeny, nenaruší podzemní sítě, tedy rozvody vody, plynu či kanalizace, zda kmeny a větve nebudou přečnívat do vozovky a bránit tím provozu a zda jejich kořeny neprorostou do chodníků a silnic a nevytvoří tak nerovnosti, které tyto komunikace ničí. Takové problémy totiž s sebou nesou poměrně nákladné opravy, jež často provázejí i nepříjemné uzavírky ulic. Díky novému inovativnímu řešení Wavin TreeTank jim však lze snadno, rychle a efektivně předcházet. Zamezí totiž prorůstání kořenů a navíc zajistí dostatečný přísun vody i živin.

Akumulační box ochrání strom i sítě


TreeTank používá pro výsadbu stromů v městských aglomeracích boxy, které běžně slouží k zasakování či retenci dešťové vody. Tyto boxy vytvářejí vhodný prostor, který je vyplněn půdním substrátem a poskytuje dostatek místa k rozrůstání kořenů. Navíc je vede směrem do hloubky, kde se mohou volně vyvíjet a dodávat stromu dostatek živin i vody, ne jak tomu je při běžné výsadbě, kde je strom obklopen dlážděnými plochami a zhutněnou nekvalitní zeminou. Stromy se díky boxům dokáží také pevně ukotvit a odolají tak zátěžím způsobovaným větrem.

Zároveň jsou kořeny chráněny před dopravním zatížením způsobujícím nárazy a vibrace – systém je navržený tak, aby odolal každodenní dopravní zátěži, a to až do pěti tun v závislosti na intenzitě provozu s hloubkou krytí 40 cm. A v neposlední řadě nehrozí, že kořeny stromů budou prorůstat na povrch a ničit rozvody vody nebo kanalizace nebo způsobovat škody na povrchu chodníků či silnice. Výsadba stromů až 6x rychleji.

Tyto boxy vyrobené z recyklovatelného plastu (virgin PP) jsou odolné, účinné a jejich instalace je také mnohem jednodušší a až 6x rychlejší než v případě standardní jámy a konstrukce pro výsadbu. Jejich využitím se také minimalizuje doba, po kterou musí být v průběhu výsadby uzavřeny místní komunikace. Tím, že jsou integrovány všechny spojovací prvky, odpadají drobné díly a další příslušenství pro montáž.

Shenzhen---Ambiance-Photo_1200x800

V kombinaci s potrubními systémy Wavin pro odvodňování a odvětrání pak TreeTank tvoří celý systém, díky kterému lze výrazně vylepšit podmínky růstu stromů ve městech a zajistit, aby fungovaly jako jejich přirozený centrální klimatizační systém. Dle nedávné holandské studie totiž jeden zdravý strom chladí více než deset klimatizačních jednotek. A o to tady jde.

Pomohou i zelené střechy


Velkým pomocníkem v boji za zdravější ovzduší a lepší klima ve městech jsou i „zelené střechy“. Střecha pokrytá vegetací dokáže absorbovat 40 až 99 % srážkové vody, čímž umožní její odpaření zpět do ovzduší. To je mnohem ekologičtější varianta, než když dešťová voda ze střechy jednoduše odteče do kanalizace.

Kromě toho dokáže zelená střecha v letních měsících působit také jako izolace a regulátor teploty, navíc může být místem k odpočinku, protože nahradí zahrádku nebo dvorek i v husté městské zástavbě. Je potěšující, že města, obce i soukromí stavebníci už postupně mění své myšlení a příroda si ve městech získává mnohem více prostoru. 


Barbara Kotulánová,
Wavin Czechia