Ilmaston vaihtelevuuden myötä kaupunkien on selvittävä äärimmäisistä olosuhteista, joita ovat esimerkiksi valtavat rankkasateet, tulvat, pitkät kuivuusjaksot, pohjavesivarantojen kuivuminen sekä kaupunkien ylikuumeneminen ja saastuminen. Kaupunkien suunnittelemisen tavan on muututtava, jotta kaupungeilla olisi valmius mukautua ilmaston tuomiin haasteisiin.

Joustava vesienhallinta kaupunkien suunnittelussa ja rakentamisessa edellyttää tarkoin harkittuja ratkaisuja. Miten voidaan varautua äärimmäisen kuumuuden ja rankkasateiden jaksoihin huomattavine vaikutuksineen? Miten voidaan suunnitella ja rakentaa kaupunkeja, joiden ilmastokestävyys on entistä parempi, sekä suojata ihmisiä ja rakenteita äärimmäisiltä sääoloilta? Vedellä on merkittävä rooli kaikissa näissä kysymyksissä.

Kaupunkisuunnittelua veden ehdoilla

Ilmastonmuutoksen kannalta kestävässä kaupunkisuunnittelussa keskitytään nykyisin usein tiheimmin rakennettuihin alueisiin, kaupunkien vihertämiseen ja veden lisäämiseen kaupungeissa. Erityisen kiinnostava käsite tässä yhteydessä on water-sensitive urban development (WSUD) eli vesikeskeinen kaupunkisuunnittelu. Lähestymistapa kehitettiin Australiassa vuonna 2008. Siinä otetaan huomioon niin veden aiheuttamat hyödyt kuin haitatkin kaupungeissa pyrkimyksenä parantaa ihmisten elämänlaatua ja ehkäistä ennalta suurten vesimäärien aiheuttamia riskejä.

Hydrologiset näkökohdat sisällytetään kaupunkisuunnittelukonseptiin kokonaisvaltaisesti. Vesi nähdään arvokkaana luonnonvarana. Sade- ja hulevesiä ei ykskantaan johdeta viemäriverkostoon, vaan ne pyritään palauttamaan luonnolliseen hydrologiseen kiertoon hienovaraisesti. Keinoja ovat sadeveden suodattaminen ja kokoaminen sekä kierrättäminen eri käyttötarkoituksiin. Kyseessä on merkittävä ajattelutavan muutos vesienhallinnassa ja ilmastonmuutokseen mukautumisessa verrattuna useimpien kaupunkien nykytilanteeseen.

 

Pros-cons_1

Sadevesien erillisviemäröinti kaupunkialueilla viemärien tulvimisen estämiseksi – hyötyjä ja haittoja

Viime vuosina Euroopassa on koettu pahoja tulvia lukuisten rankkasateiden vuoksi. Lisääntynyt sademäärä on aiheuttanut kunnille uusia haasteita sadeveden hallinnassa. Liiasta sadevedestä johtuvan viemärien tulvimisen ehkäisystä on hyvää vauhtia tulossa kiireellistä huomiota vaativa ympäristökysymys etenkin kaupunkialueilla. Wavin on valmiina tarttumaan ongelmiin, ja se näkyy myös uusimmissa hulevesien hallinnan innovaatioissamme.

Wavin YouTube

Julkaisemme YouTube-kanavallamme videoita, joista saat ideoita, tietoa ja ohjeita. Kun tilaat kanavamme, saat aina viestin uusista sisällöistä.

 

 

 

Hulevesiuutisia ja referenssejä