Ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja infrastruktuurin ikääntyminen korostavat tiedon ja datan merkitystä tulevaisuuden jätevesijärjestelmien tehostamisessa ja kehittämisessä. Paineet muutosten hallitsemiseen ovat suuret kaikkialla maailmassa ja erityisesti kaupungeissa. Vesien hallinnan ja käsittelyn menetelmiin tarvitaan lisää älyä. 

Viemärijärjestelmiä rakennettaessa käyttöikä on tärkeä kysymys. Yhteiskunnan kannalta kriittisen infrastruktuurin, kuten jäte- ja hulevesijärjestelmien, on oltava kestävää ja pitkäikäistä. Vielä joitakin vuosia sitten järjestelmät suunniteltiin vähintään 50 vuoden käyttöikää varten, ja tuotteiden ajateltiin yleisesti kestävän käytössä viitisenkymmentä vuotta. Viime vuosina käsitys on muuttunut. Nyt yhteiskunta ja LVI-toimiala odottavat järjestelmien komponenteilta yli sadan vuoden teknistä käyttöikää. Odotukset saavat tukea muoviputkijärjestelmien valmistajien etujärjestö TEPPFA:lta. Tuotteiden valmistajien lisäksi myös järjestelmien suunnittelijoiden ja asentajien on vastattava uusiin vaatimuksiin. 

Digitalisoitumisesta on tullut todella merkittävä seikka yhteistyössä, jota kunnat, kunnallistekniset laitokset ja ratkaisutoimittajat tekevät jäteveden hallinnassa ja puhdistamisessa. Älykkäät opetusmallit, IoT-anturit ja koneoppiminen auttavat analysoimaan viemäriverkostossa kulkevaa vettä. Erityisen kiinnostavaa on tarkkailla viemäriverkostoon kuulumattoman veden määrää. Sen koostumuksen, alkuperän ja määrän selvittäminen on tärkeää. 

Anturiteknologia on vielä kehitysvaiheessa, mutta yhä useammat kunnallistekniset laitokset ja toimittajat, Wavin mukaan luettuna, testaavat anturijärjestelmiä aktiivisesti. Ne selvittävät anturien ihanteellista sijoittelua ja dataa, jonka avulla jätevesiverkoston ja puhdistamoiden toimintaa voidaan helpottaa ja tehdä siitä nykyistä edullisempaa ja tehokkaampaa. Digitalisaatiolla voidaan myös parantaa viemärijärjestelmien tulva- ja vikatilanteiden ennustamista. Kunnat saavat datan avulla yleiskäsityksen viemäriverkoston tilasta ja voivat priorisoida järjestelmän uudistus- ja kunnossapitotoimia sen mukaan, missä tarve on suurin. Kun mukaan otetaan vielä muita tietoja, kuten sademääräennusteet, viemäriverkostojen haltijat voivat myös säädellä jäteveden määrää ja virtausta verkostossa.  

Älykkäät digitaaliset ratkaisut edistävät osaltaan jätevesien hallinnan vihreää siirtymää ja tuovat alan toimijoille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Wavin YouTube

Julkaisemme YouTube-kanavallamme videoita, joista saat ideoita, tietoa ja ohjeita. Kun tilaat kanavamme, saat aina viestin uusista sisällöistä.