Korkea veden laatu ja puhdas juomavesi ovat terveen yhteiskunnan peruspilareita. Suomessa käytettävästä talousvedestä noin 75 prosenttia on pohjavettä tai tekopohjavettä – maailman puhtainta sellaista! – jota vesilaitokset pumppaavat kuluttajille maaperästä. Loput talousvedestä on vesistöistä otettua, puhdistettua pintavettä.

Maailman mittakaavassa ilmaston muuttuminen ja kuivuusjaksot suurkaupungeissa uhkaavat puhtaan veden saantia. Sen vuoksi puhtaan veden saannin turvaamiseen ei enää riitä, että keskitytään pelkästään ehkäisemään pohjavesien saastumista. Puhtaasta vedestä ja pohjavesistä luonnonvarana on käytävä laajaa keskustelua, jossa mietitään myös sitä, mihin puhdasta vettä käytetään ja miten varmistetaan, että juomavettä riittää varastossa myös äärimmäisen kuivuusjakson ajan.


Vesi on luonnonvara, jota meidän on opittava kierrättämään. On kehitettävä menetelmiä, joilla vesi voidaan palauttaa hydrologiseen kiertoon nopeammin kuin se tapahtuu luonnossa. Veden käyttämisen tapaa on muutettava ja varattava puhdas vesi ainoastaan niihin tarkoituksiin, joissa se on välttämätöntä. Sekä teollisuudessa että kotitalouksissa on alettava hyödyntää soveltuvin osin harmaata vettä juotavaksi kelpaavan veden sijaan.
Nyt juomakelpoista puhdasta vettä tuhlataan tarpeettomasti esimerkiksi pesuvetenä, vessan huuhtelemiseen, kasteluun tai lämmitykseen. Julkinen ja yksityinen sektori kehittävät jatkuvasti yhteistyössä uusia ratkaisuja, joissa vaikkapa sadevesi voisi korvata juomakelpoista vettä joissakin toiminnoissa. Kaavoitus- ja rakentamissuunnittelussa on jo nähty hyviä esimerkkejä siitä, miten sadevettä tai harmaata vettä voidaan johtaa rakennuksiin etenkin wc-järjestelmissä käytettäväksi. Myös teollisuudessa käytetään yhä useammin harmaata vettä juomakelpoisen veden sijaan, ja sillä saavutetaan suuria säästöjä sekä vedenkulutuksessa että taloudellisesti.

Vuotovesi kuriin

Samalla kun muokkaamme juomaveden käyttötapoja uuteen uskoon, meidän on varmistettava, ettei vesijohtoverkostosta häviä vettä. Suomessa vuotovesimäärät ovat eurooppalaisittain matalalla tai kohtuullisella tasolla. Vesilaitosyhdistyksen aloitteesta vuonna 2020 julkaistun selvityksen mukaan vettä valui Suomen vedenjakelussa hukkaan noin 17 prosenttia, kun joissakin maissa osuus voi olla jopa 30–60 prosenttia. Pelkästään maailman suurkaupungeissa vuotoveden aiheuttamat vuotuiset kustannukset ovat sadan miljoonan euron luokkaa. Kyseessä on merkittävä vesihävikki, mutta sitä voidaan pienentää käyttämällä korkealaatuisia vesiputkia, jotka takaavat tiiviit liitokset.

Esimerkiksi Tanskassa vuotovesien osuus on vain 9 prosenttia. Yksi syy hyvään tasoon on se, että verkostoissa käytetään kehittyneitä teknisiä valvontajärjestelmiä. D igitaalisten ratkaisujen kehitys 

Puhdas linja

Käyttövesi on johdettava vesilaitokselta rakennuksiin vuotamattomia ja turvallisia putkistoja pitkin. Vesisäiliöissä ja -putkissa on voitava säilyttää ja ohjata vettä turvallisesti, eikä niistä saa irrota tai liueta haitallisia aineita veteen tai ympäristöön. Käyttövesiputkien valmistajalta tämä vaatii lähes kliinisen puhtaita tuotantolinjoja sekä monenlaisia hyväksyntöjä, sertifiointeja, testejä ja valvontatoimia. Veden laadun varmistaminen on tärkeimpiä prioriteetteja kehitettäessä uusia materiaaleja ja käyttövesiputkia.

Wavinin käyttövesiputkilla on Tanskan ympäristöhallituksen hyväksyntä, joten ne täyttävät maailman tiukimpiin lukeutuvat puhtaan juomaveden laatuvaatimukset. Putkien Nordic Polymark -sertifiointi puolestaan osoittaa, että ne täyttävät paitsi yhteiset eurooppastandardien laatuvaatimukset myös koko joukon lisävaatimuksia, joita Pohjoismaat ovat määrittäneet tunnetusti korkean pohjoismaisen laatutason ylläpitämiseksi.

Wavin YouTube

YouTube-kanavaltamme löydät videoita inspiraatiota, tietoa ja opastusta varten. Voit tilata kanavamme ja saada ilmoituksen, kun julkaisemme jotain uutta.