YK:n arvion mukaan 70 prosenttia maailman väestöstä asuu vuonna 2050 kaupungeissa. Maailmanlaajuinen kaupungistumiskehitys asettaa paineita paitsi kaupunkien myös asuinrakennusten ja työpaikkojen suunnittelulle. Saasteet ja melu vaikuttavat jo nyt siihen, miten rakennuksia suunnitellaan, ja niiden vaikutus vain lisääntyy tulevaisuudessa. Hyvä ja terveellinen sisäilma on asuin- ja työskentelytiloissa suorastaan välttämättömyys, ja siihen kiinnitetäänkin suunnittelussa paljon huomiota.

Maailma on tullut kipeän tietoiseksi niin pandemioista ja virusten leviämistavoista kuin energian säästämisen ja fossiilisista kaasuista irtautumisen merkityksestäkin. Nyt onkin tärkeämpää kuin koskaan, että asuntojen ja työpaikkojen suunnittelijat piirtävät nykyaikaisia, energiaturvallisia lämmitys-, viilennys- ja ilmanvaihtoratkaisuja. Niillä voidaan taata hyvä ja terveellinen sisäilma mahdollisimman kestävästi, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Hyvä sisäilma luo perustan hyvälle elämälle

Tutkimusten mukaan ihmiset viettävät yhä enemmän aikaa sisätiloissa – talvella sisällä vietettävä aika venyy jopa 21 tuntiin vuorokaudessa. Hyvä sisäilma tukee tuottavuutta ja jaksamista huonetiloissa, joissa oleskellaan kaikista eniten. Sisäilman laatuun vaikuttavat monet ympäristötekijät, kuten ilmamäärä, kosteus, valoisuus, lämpötila, savu ja pöly. Myös ihmisistä, eläimistä, rakennusmateriaaleista, maaperästä ja muista lähteistä irtoavilla hiukkasilla ja kemikaaleilla on oma vaikutuksensa. Aikuinen hengittää vuorokaudessa keskimäärin 10 kilogrammaa sisäilmaa, mikä on enemmän kuin ruoan, juoman ja ulkoilman yhteen laskettu päivittäinen kulutus. Lapset puolestaan ovat usein aikuisia herkempiä sisäilman vaikutuksille. Hyvän sisäilman merkitystä ei siis käy kiistäminen.

Hyvät sisäilmaratkaisut vähentävät esimerkiksi kemikaalien, pölyitiöiden, homesienten ja ilman pölyhiukkasten haittavaikutuksia. Siten ne vähentävät osaltaan myös hengitystiesairauksia, allergioita, astmaa ja immuunijärjestelmän häiriöitä. Paljon hyvää saadaan aikaan jo tuulettamalla ja siivoamalla sisätilat kunnolla. Se ei kuitenkaan aina riitä tai ole mahdollista työpaikalla tai kaupungissa tai tiiviisti rakennetulla alueella, missä saasteet ja pöly ovat osa arkea.

Tärkeä tekijä sisällä viihtymisen kannalta on myös terminen viihtyvyys eli kokemus sopivasta lämpötilasta. Termiseen viihtyvyyteen vaikuttavat yksilöön ja ympäristöön liittyvät tekijät, kuten aineenvaihdunta, vaatetus, ilman lämpötila, vetoisuus ja ilman suhteellinen kosteus. Lämpötilaan sekä ilman laatuun ja kosteuteen voidaan vaikuttaa monin eri tavoin ja edistää siten sisäilman pysymistä hyvänä.

Tältä sivulta voit lukea lisää sisäilmaratkaisuistamme.

indeklima_beregner_web_carousel_3

Lattialämmityksen mitoitus

Laskentaohjelma lattialämmitysjärjestelmien mitoittamiseen

Selkeä ja intuitiivinen laskentaohjelmamme auttaa laatimaan kattavat laskelmat lattialämmitysjärjestelmien lämpömääristä ja lämpötiloista sekä asetuksista. Laskelmien lisäksi saat myös täydelliset materiaaliluettelot, ja joiden perusteella voit tehdä tilauksen suoraan sähköpostitse.

Helppoa kuin mikä!

The Importance of Optimizing Indoor Climate for Both People and Planet

Teksti: Danny Schleien

Artikkeli johdattaa miettimään sitä, miten tärkeää ja suorastaan välttämätöntä sisäilman ajatteleminen jokaisessa maailman rakennuksessa on. Rakennuksiin kokoontuu paljon ihmisiä pieneen tilaan, ja alati kasvavat kaupungitkin kohtaavat suuria paineita. Miten voidaan varmistaa miellyttävä ja terveellinen sisäilma sekä ratkaisujen energiatehokkuus ja kestävyys?

 

 

Osoitteessa medium.com on Future Proof Cities -niminen palsta, jolla Wavin julkaisee kirjoituksia kaupunkien sietokyvystä ja kestävyydestä ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen edetessä. Palstalla vierailevat kirjoittajat pohtivat haasteita, joita ilmaston muuttuminen, energiamurros ja kaupungistuminen aiheuttavat.

indeklima_futureproofcitiies_835x630_Large-image