Putkiasentajalla on nykypäivänä ratkaistavanaan monenlaisia haasteita ja kysymyksiä, jotta hän voi valita kohteeseen sopivat ja rakentamismääräysten mukaiset viemäriputket. Vaikka pystyviemäri saattaa kuulostaa yksinkertaiselta rakenteelta, hyvän ja kestävän kiinteistöviemärijärjestelmän toteuttaminen vaatii todellisuudessa paljon. 

On otettava huomioon mahdolliset äänenvaimennustarpeet ja asennuskuilulle käytettävissä oleva tila. Putkien ja materiaalien paloturvallisuutta on mietittävä. Pystyviemäri saattaa ulottua monen kerroksen alueelle, ja työskentelypisteet ja putkien katkaisukohdat on mietittävä. Asennetun järjestelmän on tietenkin myös oltava tiivis ja kestettävä käytössä vuosikausia.

Mietittäviä yksityiskohtia on lähes loputtomasti, mutta kun ne selvittää, kohteeseen tarvittavien tuotteiden eritelmät ovatkin saman tien tiedossa. Omakotitalon kiinteistöviemärijärjestelmä on aivan eri juttu kuin kerrostalon, julkisen laitoksen, hotellin tai sairaalan viemäriratkaisu. Kaikissa tapauksissa pyritään kuitenkin lopputulokseen, joka on kokonaistaloudellisesti järkevä –tuotteiden hinta ja materiaalihävikki huomioon ottaen.

Wavinin valikoimaan sisältyy kolme viemärituotesarjaa omasta tuotannosta: AS+, SiTech+ ja Wafix PP. Kaikki kolme järjestelmää sopivat kaiken tyyppisiin rakennuksiin, mutta rakennuskohtaisten melutasovaatimusten mukaan voi olla kannattavaa tai pakollista valita kohteeseen ääntä eristävä putkiratkaisu. Kolmen viemärijärjestelmämme tuotteet ovat keskenään yhteensopivia ja vapaasti yhdisteltävissä. Tämä palvelee hankkeen kokonaistaloudellisuutta. Saman rakennuksen kaikkiin huoneisiin ei sovelleta samoja äänitasovaatimuksia, joten niihin ei ole tarpeen asentaa tavallista hintavampia desibeliviemäreitä. Kutsumme viemäriputkien yhdistelykonseptiamme nimellä mix & match. Voit tutustua siihen tarkemmin jäljempänä tällä sivulla.

Jätevedelle ja harmaalle vedelle tarkoitettujen viemäriputkien käsittely on helppoa. Putket ovat kevyitä, joten ne edistävät osaltaan rakennuskohteen työturvallisuutta. Putket voi katkaista niiden asennustilassa. Se säästää aikaa varsinkin kerrostalokohteissa, kun putkien katkaisemista varten ei tarvitse siirtyä paikasta toiseen. Muoviset viemäriputket kestävät jäteveden syövyttäviä aineita, eivätkä ne myöskään ruostu.

Digitalisoituva LVI-ala

Digitalisaatio on nykypäivänä arkea myös LVI-alalla. Yhä useampiin tuotteisiin sisältyy digitekniikkaa, mutta myös suunnitteluvaihe etenkin laajoissa LVI-asennusten kokonaisuuksissa on pitkälti digitalisoitunut. Wavin on laatinut monista tuotteistaan BIM-mallit, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi kiinteistöviemärien suunnittelussa. Mallit ovat vapaasti ladattavissa BIM-keskuksestamme, ja ohjeita ja käyttövinkkejä on saatavana Youtube-kanavamme BIM-soittolistalta. BIM-mallien avulla suunnittelija voi luoda järjestelmästä toteutumamallin, jolla voi välttää virhearvioita ja tehdä tarkat laskelmat jo ennen rakennustöiden aloittamista. Mallit antavat varoituksia ja ilmoittavat rajoituksista, joten suunnittelija huomaa helposti, ovatko hänen tekemänsä valinnat mahdollisia vai ei. Lopputuloksena syntyy toteuttamiskelpoinen ratkaisu, jonka komponentit ovat saatavilla. BIM-malleihimme liittyy myös toiminto, joka tarjoaa käyttöön täydellisen osaluettelon tuotenumeroineen. Kun tilaukset tehdään sen perusteella, materiaalit on laskettu tarkasti todellisen tarpeen mukaan. 

Älykäs BIM-liitännäinen

Kokeile Wavinin BIM-liitännäistä, jonka avulla BIM-malleistamme saa entistäkin enemmän irti. Sen ominaisuuksia ovat

  • putkijärjestelmien värikoodaus
  • varastossa olevien osien valinta
  • Revit-piirustusten helppo konvertointi
  • kokoonpanopiirustusten automaattinen laadinta
  • saatavilla olevien pituuksien käyttö
  • IFC-muotoisten tiedostojen luonti.

BIM-liitännäisemme älykkyys nopeuttaa ja tehostaa BIM-malliemme käyttöä suunnittelutyössä. Se vähentää suunnitteluun kuluvaa aikaa, estää virheitä jo ennakolta ja valmistelee siirtymistä asennettavien elementtien käyttöön.

Wavin brandsikring

Paloturvallisuus

Kaikilla rakennushankkeen osapuolilla on oltava tietoa paloturvallisuudesta

Määräysten mukaan rakennusten on oltava ihmisille riittävän turvallisia tulipalon sattuessa. Paloturvallisuus-tietolehdestämme saat tietoa noudatettavissa määräyksistä sekä palo-osastoinnista ja muista paloturvallisuutta edistävistä rakenteista. Siinä kerrotaan myös viemäriputkiin liittyvistä Wavinin paloturvallisuustuotteista, jotka tulipalon sattuessa sulkevat seinän tai välipohjan aukon ja estävät siten palon ja savun leviämisen.