AquaCell håndterer overvannet

6
min read time
2020-10-12 11:10:00


 

AquaCell håndterer overvannet på nytt boligfelt i Ytre Enebakk 

 

I Ytre Enebakk, nærmere bestemt Råkenåsen, har Huser Entreprenør fått i oppdrag å etablere infrastrukturen for et nytt boligfelt, der det skal bygges 84 eneboliger. Ved utbyggelse av boligfelt er et av spørsmålene hvordan man skal løse overvannsproblematikken som medfølger. Her valgte de AquaCell fra Wavin. 

 

Råkenåsen ligger høyere enn eksisterende bebyggelse og det har vært helt avgjørende for kommunen og prosjektet at utbyggingen ikke fører til problemer nedstrøms. Fylkesveien øst for området er utsatt for flom i perioder og det er viktig at Råkenåsen ikke bidrar negativt til dette. «Årsaken til flom her skyldes flere faktorer; høy vannstand i innsjøen Våg, høy vannføring i Råkendalsbekken, samt at Fylkesveien ligger for lavt i terrenget. Disse tingene kan ikke prosjektet løse alene, men vi kan sørge for at de ikke blir verre som følge av det konkrete prosjektet»,sier Tarje Nyberg Karlsen, Avdelingsingeniør (Vann, avløp og miljø).  

 

Videre sier Karlsen at «Kommunen har også fokusert på at så mye som mulig av vannet får renne åpent i veigrøfter eller bekker. Underveis i prosjektet har dialogen med utbygger vært god, og det tror vi er nøkkelen til de gode løsningene».   

- Er det noen spesielle utfordringer kommunen står ovenfor i forbindelse med store mengder nedbør?  

«Vi har enkelte områder som er litt utsatt når vi får store nedbørsmengder. Vi sørger for å tømme sluk og sandfang hyppig, samtidig som forslag til utbedring vurderes og iverksettes der det er mulig.  Generelt må kommunen sørge for at ny utbygging ikke medfører problemer i allerede utbygde områder. Det gjør vi ved å stille gode (eller store) krav og samtidig samarbeide med utbyggere, konsulenter og entreprenører. Overvannssystemer i eksisterende bebyggelse må også oppgraderes for å takle fremtidens nedbør. I saneringsprosjekter hvor rør for vann, spillvann og overvann blir renovert eller skiftet ut, sørger vi for mer robust overvannshåndtering», sier Karlsen. 

 

På Råkenåsen er det sprengt ut ca 15 000 m3 med fjell, det skal etableres 1300 meter med vei og 200 meter med gangvei, i tillegg veilys og etablering av nytt VA anlegg og overvannsystem. 

AquaCell i 100 prosent resirkulert plast – designet for fremtiden

I dette prosjektet har valget falt på Wavins kassettsystem, AquaCell, til oppbygning av ikke bare ett, men tre fordrøyingssystem. «Denne løsningen passer perfekt til Råkenåsen da det fordrøyer overvann, uansett grunnforhold, tilgjengelig areal eller trafikklast. AquaCell er produsert i 100 % resirkulert plast (PP), uten at det går ut over kvaliteten. Den er rett og slett designet for fremtiden, og hjelper oss ta et stort skritt mot grønnere, sunnere og mer bærekraftige miljøer. Kvalitetskontrollen er kompromissløs både når det gjelder råvaren som brukes, og produksjonsprosessen. På den måten sikrer vi et produkt som er bedre for miljøet, i tillegg til å være sikkert og sterkt gjennom hele levetiden» forteller Norsk Wavins distriktsleder i Øst, Glenn Paalshuus.  

Én time hurtigere enn for magasin 1

De to første magasinene var på 2x190m3 og ble montert i oktober 2020 og tok ca. 5 timer. Nå var det tid for montering av magasin nr. 3 på 390m3, og prosjektleder Rune Alfsen, informerer at det er raskt og enkelt å montere AquaCell, og at det gikk enda raskere denne gangen.  

«Vi har klart å automatisere byggeprosessen denne runden, vi ble noen erfaringer rikere etter første montering og vi har klart å ta med oss noen tips som hvor vi bør stå, hvordan det bør fraktes og lignende».    Tiden på monteringen av magasin 3 ble 4 timer, inkludert lunsj. Dette er både Wavins Distriktsleder og Alfsen veldig fornøyde med.   «Det er klart ting går fort når det er så enkelt», skyter Glenn inn, «det er jo også veldig fleksibelt, passer til alle bruksområder og tåler stor trafikklast» sier han 

Ingen tunge maskiner til installasjon

«Vi valgte AquaCell etter anbefalinger fra Glenn og grossist, og det er ikke noe vi har angret på. AquaCell er noe dyrere enn tradisjonelle materialer, men dette sparte vi inn ved at det gikk så raskt å montere og at vi ikke trengte så tunge maskiner» informerer Alfsen. «Her var vi 8 mann som monterte og 1 gravemaskin, så klart det gjør ting lettere» opplyser han.  

- Hvordan har samarbeidet med Wavin vært underveis i prosjektet?  

«Der har vi ikke noe å utsette, Glenn har virkelig stått på. Vi har fått god informasjon fra start til slutt, og i tillegg har Wavin vært delaktige i designprosessen», sier Alfsen.  «Vi har et veldig godt samarbeidsforhold» sier Glenn. «Huser Entreprenør er en god kunde og har brukt en del Wavin produkter tidligere, så de vet at vi stiller opp. Huser Entreprenør AS og Rune er det enkelt å samarbeide med og det gode forholdet ønsker vi å fortsette med» avslutter han.  

Kommunen har fokus på overvannshåndtering

Kommunens Avdelingsingeniør (Vann, avløp og miljø) informerer videre at overvannshåndtering er prioritert i alt fra kommuneplan, reguleringsplan og helt til byggesaker i den enkelte utbygging. Som i mange andre kommuner skal overvannshåndteringen følge en 3-trinnsstrategi; 1 – infiltrasjon av liten/normal nedbør, 2- fordrøyning av større regnmengder, og til slutt trinn 3 – åpne og sikre flomveier når himmelen virkelig åpner seg. Basert på historisk nedbørsstatistikk og klimaframskrivning ser vi at vi skal få mer nedbør i framtiden, både i mengde og intensitet. For å ta høyde for dette legges det inn et klimapåslag på 40% i dimensjoneringen av overvannsanlegg allerede i dag. 

Vi mener at overvannet i større grad bør brukes som et estetisk element i utbygginger og ser med glede at flere og flere aktører gjør dette. Blågrønne løsninger gjør både bolig- og næringsområder mer attraktive for kjøpere og omgivelser. På tross av dette så er vi fortsatt avhengig av nedgravde løsninger som eksempelvis sluk, rør og fordrøyningsmagasiner. Produktsegmentet knyttet til overvann har blitt veldig bra og det er enklere enn noen gang å sørge for god overvannshåndtering med god funksjonalitet og lang levetid. Vi mener at det er balansen mellom åpne og nedgravde løsninger som er nøkkelen til suksess. 

Wavin beregner og tegner i BIM

Våre eksperter beregner behovet for størrelsen på bassenget, basert på blant annet værdata fra Meteorologisk institutt. Wavin sine løsninger fokuserer på å infiltrere vannet under bakkenivå ved å lage basseng av plastkassetter som fanger opp regnvannet og lar det sige ned i bakken på en kontrollert måte. Wavin sine enheter, Q-bic plus og AquaCell er fleksible og bygd opp av moduler slik at de passer perfekt til alle bruksområder. De er lette å håndtere, montere og vedlikeholde og har mulighet for inspeksjon. 

 

Se filmen om prosjektet - Råkenåsen