AquaCell - overvannskassett designet for fremtiden

2
min read time
2021-09-21 08:46:00


Under utviklingen av vårt nye overvannsystem AquaCell, arbeidet vi strategisk for å gjøre det ferdige produktet så miljøvennlig som overhodet mulig gjennom hele produktets livsløp. Det har resultert i et produkt laget av 100 prosent gjenvunnet og resirkulerbar plast (PP), slik at både miljøbelastningen og ressursbruken holdes til et minimum.


Da vi i Wavin satte oss ned for å planlegge vårt nye "mid-spec" overvannsystem AquaCell var bærekraft et viktig stikkord. Vi ønsket å produsere et produkt som er miljøvennlig, men samtidig presterer over forventning på alle områder.  Norges første AquaCell-installasjon ble gjennomført på Melløs Stadion i Moss, og det vellykkede resultatet beviser at et produkt kan fungere minst like bra med en miljøvennlig profil. 

En bærekraftig industri blir bare viktigere og viktigere for vår felles bærekraftige fremtid, og vi ser en økende etterspørsel fra både bransjen og våre kunder etter dokumentasjon på karbonutslipp knyttet til produktene våre. Det er derfor viktig for oss at AquaCell, som  jo er med på å skape miljøer rustet for fremtiden, blir produsert med fremtiden i fokus. 


Norges første installasjon av AquaCell  

Norges første installasjon av AquaCell fant sted på Melløs Stadion, der prosjekteringen hadde et sterkt miljøfokus fra starten av. Det er nemlig ikke lenger nok å være fordelaktige på pris og kvalitet for å være konkurransedyktig – vi må også ta miljø og bærekraft på alvor.  gjennom hele anleggets levetid.  Vi i Wavin har for lengst bevist at overvannsløsninger i plast både er mer kostnadseffektive og tidsbesparende enn løsninger i betong. Våre overvannskassetter består av over 95 prosent luft og under 5 prosent plast, som gjør at byggegropa kan være betydelig mindre enn et anlegg i betong med samme kapasitet. Nå har vi i tillegg bevist at et miljøvennlig produkt laget for fremtiden fungerer like godt som andre overvannsløsninger på markedet. Og testdata viser at holdbarheten er helt på høyden med Wavins high-spec overvannskassett,  Q-Bic plus. 

AquaCell er laget av gjenvinnbar og resirkulerbar plast. Men ikke bare råmaterialet er med på å gjøre  som gjør produktet bærekraftig. Den nye generasjonen av enheter kan også stables i hverandre under transport og lagring, som betyr at det kan lastes opptil fire ganger så mange produkter per lastebil. Dette resulterer i en betydelig reduksjon av CO2-utslipp, samtidig som det krever mindre lagringsplass lagringsplass på byggeplassen og færre leveranser. 

Wavin jobber hardt for å bli en miljøvennlig og bærekraftig industribedrift 

Wavin er et aktivt medlem av The European Plastic Pipes and Fittings Association (TEPPFA) og satte en rekke mål i 2008 som skal hjelpe oss å bli en miljøvennlig og bærekraftig industribedrift. For å hjelpe Norge å nå bærekraftsmålene Parisavtalen forplikter oss til, jobber vi i tillegg systematisk for å kombinere høye produksjonsnivå med et lavere karbonfotavtrykk. På den måten kan vi bidra til å nå målet om å redusere klimagassene med minst 50 prosent innen 2030. 

Vi har også egne bærekraftsmål vi jobber strategisk for å nå: nummer 9 og nummer 12. Bærekraftsmål nummer 9 handler om bærekraftig infrastruktur. For Wavin betyr dette at vi benytter teknologi til å utvikle produksjonen, slik at produktene våre kan bidra til å løse miljømessige utfordringer som følge av utbyggingen av infrastruktur.