AquaCell installasjon i Råkenåsen

5
min read time
2020-11-09 12:10:00


Om prosjektet:

Lokasjon: Råkenåsen i Ytre Enebakk 

Innbyggerantall Enebakk Kommune: 11 097 mennesker

Oppgave: Fordrøyning og infiltrasjon av overann

Kapasitet: 2 x 190m3

Konsulent: Sweco Norge AS

Entreprenør: Huser Entreprenør AS

Produkt: AquaCell overvannskassett

Tidspunkt for etablering: Oktober 2020

 

Wavin AquaCell overvannskassett  

Materiale: 100% resirkulert PP, (Polypropylen)

Velegnet til: Små og mellomstore anlegg med trafikklast

CO2 avtrykk: Kan stables - dvs 4 ganger så mye pr lass = færre leveranser

Tilkoblinger: Integrerte låsekiler (push-fit installasjon)

Inspeksjon: Enkel adgang til inspeksjon og rensing

Installasjon: Integrete clips for festing av fiberduk, markerte kuttespor, integrert muffe for Ø160 mm.

Ny AquaCell til boligområde i Enebakk  

 
Enebakk kommune i Norge legger ut nye boligområder, bland annet Råkenåsen. Wavins nye AquaCell overvannskassetter skal sikre området  med tanke på overvann - og et godt og trygt boligmiljø.

Med etableringen av et helt nytt 113 hektar store boligområde i Råkenåsen-  ca. 40 minutter utenfor Oslo - kommer store asfalterte områder som er med på å forhindre at regnvannet infiltreres naturlig. Dette sammen med det summerte takarealet ble det tidlig i prosjekteringen nødvendig å se på et effektiv fordrøyningsanlegg.

Vi er veldig stolte over å vise deg installasjonen, som faktisk ble den første installasjonen av AquaCell i Norge! 

Fire representanter fra Norsk Wavin tok turen til Råkenåsen og fikk være med Huser Entrepenør AS når de skulle installere AquaCell kassettene. Anlegget består av 2x190m3  og er installert i 4 lag. Hele monteringsjobben ble utført på bare 5 timer. 

Valg av løsning

AquaCell fungerer like godt i urbane strøk som i mer naturnære områder, som Ytre Enebakk. Men med et sterkt mijøfokus fra kommunen var første skritt for Sweco Norge AS å utarbeide en naturmiljørapport for å avdekke hvilke faktorer som skulle tas med i beregningen av det nye boligområdet.