Bygge klimarobuste byer - intervju med Sacha Stolp

6
min read time
2023-05-15 09:46:21


I dag bor over halvparten av verdens befolkning i by. FN mener denne andelen vil vokse til to tredjedeler innen 2050. For at byene skal være sikre og bærekraftige mot ekstremvær og andre klimafarer er de nødt til å tilpasse seg. Teknologier og strategiske partnerskap spiller en nøkkelrolle i å forandre byene slik at de blir grønnere og bedre å bo i. Wavin har innovative løsninger og engasjement i å bygge sunne, bærekraftige miljøer er beredt til å ta utfordringer. Og vi er i godt selskap. Pionerer innen bærekraft, som Sacha Stolp, Direktør for Innovation for Future Proof Assets Program i Amsterdam leder kampen. Et område av gangen, by for by.5a382e5c-307f-40bc-aa6a-4de8434f9f07

Sacha Stolp og Daniel Martinez-Valle

Sacha Stolp - Bygge et klimarobust Amsterdam

Byer over hele verden står ovenfor alvorlige utfordringer. Befolkningstetthet, mindre biologisk mangfolkd, stigende havnivå, tørke, energiproblemer, oversvømmelser grunnet hyppigere og mer intense regnskyll samt foreldet infrastruktur. Klimaforkjempere som Sacha Stolp leder med sitt eksempel. Som direktør for Innovation for Future Proof Assets Program for Amsterdam, bruker Sacha 100% av tiden til en oppgave: Å bygge Amsterdam til å bli en klimarobust og fremtidssikker by innen 2050. Men det haster. Hun vil bygge nye standarder, den nye normalen sammen med universiteter, kunnskapsinstitusjoner og bransjen. Det haster, fordi klimaklokken tikker. Det er hennes oppgave å gjøre byen klar for endringene klimaskiftet medfører. Endringer i energi-og råvarebruk, og den stadige utviklingen mot en smart by. Sacha står på, og lager levende laboratorier der man skalerer opp innovasjoner og kjører flere titall pilotprosjekt i 4 fokusområder: Smarte byer, Klimatilpassede byer, Sirkulære byer og Fortettning.

Wavin jobber med Sacha på flere pilot prosjekter i Amsterdam, og har inviteret henne til å å delta med sin kunnskap og erfarig på et globalt Wavin arrangement i Januar 2020.

"Om 100 år vil Nederland bestå av grønne byer, sirkulært jordbruk, og flere skoger, vann og myrer. Et klimasikkert Nederland er ikke bare ønskelig, men også mulig."

Forskere Michael van Buuren og Martin Baptist fra Wageningen

Sacha's Aha-øyeblikk

Det var en serie hendelser som satt Sacha på sporet. Under finanskrisen i 2008, forsvant flere virksomehter og plutselig så man uutviklede områder flere steder i byen. Sachas umiddelbare reaksjon var at noe måtte gjøres med disse områdene, kanskje de skulle overlates til naturen, kanskje man skulle bygge parker eller lekeplasser. I alle fall, noe bærekraftig og samfunnsnyttig. Sammen med noen venner dannet hun bevegelsen Ondertussen ("I mellomtiden") . Dette førte til at myndighetene inviterte dem i å delta i arbeidet med omfordeling av områder i en større skala.

d2dd8bb1-5417-4505-a96a-1b6518327fd8

Sacha med Don Hutson - Cowboy Solution

Senere reiste Sacha til USA og møtte Don Hutson ved Cowboy Solution. Hun var invitert til å lære om trening med hester ("How to unleash human potential") der Don fokuserte på sitt konsept "Speed of Trust" som handler om hvordan virkelig lytte og kommunisere for å få reelle handlinger og resultater på plass. Sachas engasjement for bærekraftige løsninger kombinert med erfaringene fra kurset gjorde at hun ble involvert i ennå større prosjekter, som Zuidas, et stort utbyggingsprosjekt rett sør for Amsterdam. Hun var i stand til å overbevise store utbyggere om å forplikte seg til å legge grønne tak på bygningene, og ble umiddelbart lagt merke til som den fremste innovatøren for å lage klimarobuste og fremtidssikre byer.

Byens anatomi

Byer er egentlig ikke så forskjellige som man skulle tro. De er alle sammen mennesker som er samlet sammen. Disse har de samme behovene. Å leve, jobbe, pleie hverandre, lære, skape og hvile. Den største utfordingen er at vi radikalt må endre hvordan vi tenker om klimaendringer og tilpasse oss behovene som følger av befolkningsvekst. Byer i mange verdensdeler er i front når det gjelder klimarobusthet. Sacha nevner Vancouver (British Columbia, Canada) som et stjerneeksempel. De tar lagring av lokalt vann svært alvorlig, og var en av de første til å utarbeide en blå-grønn strategi. I alle byprosjekter involverer de First Nations (de første innbyggerne i Nord Amerika) som representerer de langsiktige interessene for mennesker, natur, og selve skiftet i årstidene. Dette gir et nytt og interessant perspektiv til den blå-grønne strategien og hvoran de planlegger. Det å samarbeide med nøkkelpersoner (som representanter fra First Nations) er avgjørende for å oppnå bærekraft. Det handler om å knytte forbindelser og stille spørsmålene som må besvares for få fremtidens trygge byer. Sacha mener vi må gå fra bydel til bydel, til de alle er sirkulære, klimarobuste, sunne og trygge.

"Vi må fremtidssikre våre ressurser og sette nye standardarder. Derfor stiller jeg disse spørsmålene: Hvordan bygger jeg løsninger som varer, til tross for urbanisering, mangel på råmaterialer, klimaendringer og krav til digitalisering? Alt dette må skje før jeg avskrives! Jeg bygger ting som skal vare i 30 år, og da er vi i 2050! På det tidspunktet vil vi leve i en ny verden der vi er tilpasset til klima, sirkulære, karbonnøytrale, fremtidssikre og smarte. I 2040 vil spørsmålene vi stiller oss være helt annerledes."

Sacha Stolp

azhar-j-t2hgHV1R7_g-unsplash

Amsterdam

I mellomtiden, i Amsterdam…

Amsterdam har en langtidsvisjon, der 2050 er en milepel: De skal da ha blitt en klimatilpasset, sirkulær, karbonnøytral og fremtidssikker by. Dette er en stor oppgave, men Sacha og hennes team balanserer det kontinuerlig med mindre, mer kortisktige løsninger. Det å skape endring i et bestående system er krevende. Men det å se resultater, samarbeid, ansvarlighet gir trygghet for at prosjektene kan skaleres opp. Denne mestringen gjør at noe av panikken og motvilje mot endrede løsninger motvirkes.

Amsterdam er den 4. største innkjøperen i Nederland av engineering. 10% av et år kan settes av til pilotprosjekter og lansering av nye produkter, som f.eks Wavins nye Tegra kum. Presset byene utsettes for, f.eks av kraftige regnskyll har gjort at Wavin utviklet sin nye kum som en del av produktspekteret som utgjør basis i en klimarobust, levelig og trivelig by. Wavin jobber med flere kum-installasjoner i Amsterdam, der overskuddsvannet brukes til å vanne trærne. Forresten, denne kummen er laget av 100% resirkulert materiale.

Til tross for at Sacha reiser verden rundt for å lære om fremtidssikre løsninger som kunne passe perfekt for Amsterdam, er hun opptatt av at flere enn 150 delegasjoner har besøkt Amsterdam for å se hvordan regnvannslagring kan helpe deres byer. I Amsterdam er det omtrent 12 millioner kvadratmeter tak. Et signaturbygg, Resilio har 10.000 kvadratmeter tak utstyrt med et smart utslippssystem. Så når regnet kommer, er taket tømt for vann. Dette gjøres kontrollert basert på værvarsel, slik at ikke alt vannet slippes ut samtidig. Denne funksjonaliteten blir implementert på alle tak i Amsterdam i fremtiden.

Kraften i personlige forbindelser - og det presserende behovet for handling

Det å være knyttet sammen med andre er avgjørende for menneskets eksistens. Dette blir ikke mindre viktig ettersom byene blir større. Vi ser mer og mer hvordan det du gjør på jobb påvirker ditt privatliv - og omvendt. I byer som Amsterdam, som allerede er i ferd med å jobbe mot sitt 2050 mål, ser de hvordan dette henger sammen med utfordringene verden står ovenfor globalt. Utfordringer som rent drikkevann, god tilgang på hygiene og sanitæranlegg, klimasikre byer og bedre ytelse i bygningene våre. Som ledere og innovatører i denne bransjen utfordrer Wavin kunder og kontakter til å ta i bruk nye ideer, ny innovasjon og bedre løsninger for å bygge sunne og levelige miljøer. Og på vegne av Amsterdam, og alt som betyr noe for henne - det samme gjør Sacha Stolp.

"La oss ta utfordringen sammen. Prøve å ta et steg lenger utover dagens nåværende ansvar. Vi klatrer et og et sted mot morgendagens spøsmål. Fordi det handler om å stille spørsmål. Våg å prøve noe nytt. Nesten som med matlaging - hvis du alltid lager og spiser det samme, er det et stort skritt å pluselig skulle endre til en helt ny diett. Men du kan prøve litt og litt, og kjenn hva det smaker. Du starter forandringen. Og å utvide smakspaletten din kan gjøre livet ditt rikere."