Har din eiendom god nok overvannshåndtering?

3
min read time
2021-09-06 08:46:45


Den økende mengden vann som treffer jorden blir møtt av asfalterte gater og tettbygde strøk med lite dreneringskapasitet. Fremfor å ledes bort fra hus og hjem, blir vannet liggende på overflaten og utgjør en reell fare for fuktskader og oversvømte kjellere. Nettopp derfor er overvannshåndtering viktigere enn noen gang, og det trenger ikke nødvendigvis gjøres vanskelig.

 

Hva er overvann, og hvorfor er det et problem?

Overvann er regnvann og smeltevann som ikke trenger ned i jordsmonnet, men blir på overflaten og samler seg opp på eiendommer og i veibaner. Betong og asfalt hindrer vannet i å trekke ned i bakken, og selv om det er åpne kumrister i området har ikke det kommunale avløpsnettet kapasitet til å ta seg av alt vannet under kraftige regnskyll.

Det er flere grunner til at overvann har blitt et såpass stort problem de siste årene. For det første spiller klimaforandringene en stor rolle. I dag regner det 20 prosent mer i Norge enn for 100 år siden, og det forventes å øke ytterlige 20 prosent innen år 2100. Innen den tid vil vi også få varmere klima, kortere snøsesong, minkende isbreer, endret flommønster og stigende havnivå. I tillegg kommer nedbøren stadig oftere som styrtregn, noe som gjør at gater, hager og, i noen tilfeller kjellere, oversvømmes.

En annen grunn til at overvann har blitt et utbredt problem er utviklingen av urbane områder. Fortetting skaper større impermeable flater som hindrer vannet i å trekke ned i jordsmonnet. Det bygges innenfor allerede etablerte tettsteder, det blir færre grøntarealer og asfalt legges som et lokk over jordsmonn som tidligere tok imot vannet med åpne armer. Dette har gjort at det årlig registreres flere tusen tilfeller av skader knyttet til overvann, og mellom 2008 og 2016 økte skader relatert til overvann fra 18 000 til 28 000 tilfeller. Disse tallene stadfester at overvann er et økende problem, og at noe må gjøres.

 

Hvordan håndtere den økende mengden overvann i boligfelt?

Som nevnt tidligere har ikke det offentlige avløpsnettet kapasitet til å ta unna alt vannet når det styrtregner. En tilsynelatende «enkel» løsning hadde derfor vært å utvide avløpssystemet, men dette er både dyrt og tidkrevende. Derfor har vi i Wavin utviklet systemløsninger for overvannshåndtering der vannet håndteres lokalt.

Q-Bic Plus er et underjordisk fordrøyningsanlegg tilpasset større bygninger og boligfelt. Anlegget sørger for at regnvann fra tak og utearealer ikke kommer på avveie, men lagres i fordrøyningskasetter. Løsningen kan både brukes som et infiltrasjonssystem som infiltrerer overvannet til grunnen, og som midlertidig lagring av vann i påvente av gjenbruk eller kontrollert utslipp.

Ler mer om Q-Bic Plus overvannskassett her, og last ned vår Q-Bic Plus Installasjonsguide for mer informasjon.

Andre løsninger for å forhindre at fortetting fører til impermeable flater, er å utstyre bygninger med tak som forsinker vannet før det treffer bakken, eller gruslegge parkeringsplasser fremfor å asfaltere.

 

Hvordan håndterer du overvann som privatperson?

Det er ikke bare byggherrer, kommuner og store aktører som kan gjøre en forskjell. Faktisk er kommuner over hele landet avhengig av at alle trår til, slik at det kommunale avløpsnettet ikke overbelastes. Så mange som halvparten av kommunene i Norge har i dag sett seg nødt til å kreve at privatpersoner håndterer overvann på egen eiendom.

Nettopp av den grunn har vi utviklet Q-Bic Eneboligpakker. Dette er en systemløsning som leder regnvann lokalt ned i overvannskassetter, slik at vannet kan dreneres videre ned i bakken og etter hvert finne veien til grunnvannet. Løsningen er svært kostnadsbesparende, da du ikke trenger store maskiner og maskinførere for å grave hull – det eneste du trenger å gjøre er å ta kontakt med din lokale rørlegger for installasjon.

Sjekk ut beregningsprogrammet vårt som hjelper deg med å avgjøre hvilken størrelse på infiltrasjonspakken du trenger til din eiendom.

Ønsker du å bruke regnvannet til noe nyttig, kan du legge en vanntett duk rundt overvannskassettene slik at det blir et underjordisk basseng. Dette bassenget kan for eksempel brukes til vanning av plen og planter.

Andre forebyggende tiltak som vil hjelpe mot den økende mengden overvann, er å bruke grus eller belegningsstein i oppkjørselen i stedet for asfalt, la trærne stå (trær kan drikke flere hundre liter vann i døgnet), og holde rister og kummer utenfor eiendommen din frie for rusk og rask.

 

Vi håper denne informasjonen har gjort det enklere for deg å ta det første steget mot en overvannsvennlig eiendom. Vi bistår deg gjerne med valg av overvannshåndtering. Ta kontakt for en hyggelig samtale. Meld deg også gjerne på Mine Markedspreferanser for å motta invitasjoner, tilbud og nyhetsbrev innen temaet du ønsker. Det eneste du trenger å gjøre er å klikke «oppdater» og fylle ut et kort skjema.