Tangevika Jernbanebru

3
min read time
2023-08-29 10:17:19


I starten av mai fikk Norsk Wavin muligheten til å besøke Tangenvika, et imponerende prosjekt utført av Gjermundshaug-Gruppen , som er en underleverandør av Implenia. Vi har levert omtrent 600 meter med Ø800 X-stream rør, som skal brukes til håndtering av overvann ved Tangenvika Jernbanebru. Prosjektet, som ligger ved bredden av Mjøsa, har en imponerende lengde på 1040 meter, noe som gjør at dette blir Norges lengste jernbanebru når den er ferdigstilt. X- stream rørene er levert av Brødrene Dahl i Hamar.

 

wavin og gjermundhaugs gruppen

Fra venstre: Joakim Hvassing (Gjermundshaug-Gruppen), Tor Martin Tønderum (Gjermundshaug-Gruppen),  Odd Østgaard (Brødrene Dahl), Jostein Levorstad (Norsk Wavin).
Alle foto: Marie West, Norsk Wavin.

X- stream rørene er laget med et lavt materialforburk og veier lite, noe som reduserer transportkostnader og CO2- utslipp under produksjon og installasjon. Dette gjør rørene til et utmerket valg for bærekraftig bygging. Steinen som tas ut av fjellet under byggingen av jernbanebroen vil bli gjenbrukt til andre formål i prosjektet. På den måten unngår man store transportkostnader. Det skal også bygges en faunapassasje i denne entreprisen, som vil fungere som en driftsvei og en vei for dyrelivet i området. Faunapassasjen er et tiltak for å bevare det lokale økosystemet.

wavin XL rør
X- stream rør levert av Brødrene Dahl Hamar.

 

Dobbelsporet er planlagt å bli tatt i bruk i utgangen av 2027. Broen skal stå klar fra Implenias side ved årsskiftet 2026/2027. Grøftene hvor rørene er lagt, er så dype som 7 meter. Overvannet blir transportert nedover etter hvert som rørene legges. Rørene har en glatt indre overflate som reduserer friksjonen, og gir bedre strømningskapasitet. Denne tilnærmingen gjøre prosjekteringen dynamisk, da de prosjekterer og arbeider på prosjektet samtidig. 

 

Med hensyn til levetiden til X-stream rørene, kan Gjermundhaug- Gruppen være trygg på at de vil vare i mange år fremover. Rørene er produsert med høykvalitetsmaterialer og er designet for å være slitesterke, motstandsdyktige mot korrosjon, erosjon og kjemiske påvirkninger over tid. Dette sikrer en pålitelig og langvarig infrastruktur som vil kunne tåle krevende norske forhold, og minimalt med vedlikehold. 

 

wavin x stream
Flott samarbeid mellom Norsk Wavin, Gjermundshaug og Brødrene Dahl. 

 

Vi takker for et godt samarbeid med Brødrene Dahl og Gjermundshaug- Gruppen. Gjennom bruk av X- stream rør og Gjermundshaug- Gruppens innovative prosjektering, er de i ferd med å skape en jernbanebro som vil bidra til utviklingen av infrastrukturen i området, samtidig som de tar vare på miljøet og dyrelivet.