Het belang van de milieukostenindicator (MKI)

3
min read time
2023-07-31 13:08:22


Afgelopen april vond het Wavin seminar Blauwgroene regenwateroplossingen plaats in BuildinG Groningen. Anneleen Veldhuizen is duurzaamheidsmanager bij Wavin en vertelde over het belang van de milieukostenindicator (MKI). 

Wat is beter voor het milieu: een PVC-buis met 40% gerecycled materiaal uit Polen halen voor een project in Nederland of dezelfde buis met 100% virgin materiaal uit onze fabriek in Nederland halen voor datzelfde project? Het antwoord op deze vraag kan je geven door de milieukostenindicator (MKI). 

Wat zijn MKI-waarden? 

De MKI geeft aan welke impact een product heeft op het milieu tijdens zijn hele levenscyclus, van grondstoffenwinning tot afvalverwerking. Dit gebeurt door een Life Cycle Assessment (LCA) uit te voeren. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de CO2-uitstoot en het water- en grondstoffenverbruik. Hoe lager de MKI-waarde van een product, hoe minder impact het heeft op het milieu. De MKI maakt het mogelijk om verschillende (soorten) producten met elkaar te vergelijken en te beoordelen op hun milieuscore.  Het belang van MKI waarden

 

Anneleen: “Een waarde op zich zegt niet zo veel. Het staat in verhouding tot iets anders. Daardoor kan je producten en hun milieu-impact goed met elkaar vergelijken. De MKI-waarde is een feitelijk bewijs. Deze waarden worden extern geverifieerd. Op deze manier werkt iedereen volgens dezelfde rekenregels en kan je dus ‘appels met appels vergelijken’. Een MKI vat alle milieueffecten samen in één score – uitgedrukt in euro’s.”  

Levenscyclus

Onderdelen die worden onderzocht tijdens het LCA-anayse zijn onder andere: welke grondstoffen worden er gebruikt? Waar vandaan en hoe worden die vervoerd? Vervolgens: hoe wordt het product daar gebruikt? Moet het tussentijds vervangen of gerepareerd worden en heeft het een vorm van energie nodig? Aan het eind van de levenscyclus volgen de vragen: hoe wordt het product ontmanteld? Hoe wordt het vervoerd naar een afvalverwerker en hoe wordt het uiteindelijk verwerkt? En natuurlijk: kan het materiaal hergebruikt of gerecycled worden? 

Uiteindelijk volgt er na deze analyse een EPD. Zie dit als een soort voedingsetiket op een verpakking. Het presenteert de belangrijkste resultaten, maar toont geen vertrouwelijke gegevens. Uiteindelijk verenigt een MKI de relevante milieueffecten in één score van milieukosten.

Circulariteit en innovatie 

Anton Boom is commercieel manager bij CirculinQ en ziet het belang in van het onderzoeken van MKI-waarden: “Wij produceren een duurzame elementenverharding voor licht verkeer, met over de gehele cycluseen lage CO2-uitstoot. En we zien het belang van circulariteit, zowel van de producten zelf als ook van het opgevangen regenwater. Dat is iets waar we in de openbare ruimte steeds meer verandering in moeten aanbrengen. Duurzaam en klimaatadaptief bouwen begint vandaag.” MKI-Waarden-Seminar-2

Piet Zijlstra is eigenaar van PolyCiviel en bedenker van concepten in klimaatadaptatie bij BuildinG in Groningen. Hij zet met studenten projecten op rondom adaptatie, circulariteit en innovatie. “MKI-scores zijn een belangrijk item. Het biedt ambtenaren, gemeentes meer mogelijkheden om in de uitvraag van opdrachten slimmer uit te vragen, waardoor je innovatie en duurzaamheid meer een podium biedt.”

En wat is dan eigenlijk beter voor het milieu? Die gerecyclede PVC-buis uit Polen halen of 1een 100% virgin buis uit Nederland? De MKI-waarden laten zien dat het beter is voor het milieu om de buis uit Polen te halen.