IT-Riool Garderen

9
min read time
2020-06-04 09:57:00


Inwoners en ondernemers van Garderen kampten al jaren met wateroverlast bij zware regenval. Vanuit de directe omgeving van een voormalig zuiveringsterrein in het buitengebied kwamen bovendien regelmatig stankklachten. Om een einde te maken aan de water- en stankoverlast ging Infrabedrijf Sallandse Wegenbouw in opdracht van de gemeente Barneveld én Waterschap Vallei en Veluwe aan de slag met een omvangrijke rioolrenovatie. Daarbij maakten ze onder meer gebruik van een innovatie van Wavin die het riool optimaal laat functioneren: de Tegra Kolk. 

“In dit project waren wij als Sallandse Wegenbouw verantwoordelijk voor het ontwerp van het nieuwe riool. De opdrachtgevers gaven in grote lijnen kaders mee, zoals de te gebruiken materialen. Dat gaf ons de ruimte om onze kennis breed in te zetten om de water- en stankoverlast zo goed mogelijk te verhelpen.” vertelt Maikel Blikman, calculator en werkvoorbereider bij het infrabedrijf. Voor advies over de dimensionering van het rioolstelsel, klopte hij aan bij Wavin. 20200508-Content-Images-750x465-Tegra-Garderen-2

Wateroverlast door hevige buien

De problemen in Garderen werden grotendeels veroorzaakt doordat de capaciteit van het oude rioolstelsel onvoldoende was. Blikman: “Wanneer het hevig regende, kwam het rioolwater naar boven in het laagstgelegen gebied van Garderen. Bij een restaurant in de kern van het dorp stroomde het vuile water zelfs zo naar binnen. Uitermate vervelend natuurlijk.” 

Sallandse Wegenbouw legde daarom een compleet nieuw, vergroot riool aan vanuit de dorpskern naar het rioolgemaal. Tegelijkertijd installeerde het bedrijf ook een PP infiltratie riool van Wavin met een lengte van een kilometer. “Al het water dat vanaf de straat en aangrenzende percelen het IT-riool instroomt, wordt geïnfiltreerd in de bodem. Met dat gescheiden stelsel ontlasten we het rioolstelsel behoorlijk,” aldus Blikman. Daarnaast realiseerde de aannemer nog een extra buffer in de vorm van een ondergrondse waterbergingsvoorziening van 1.000 m3. 

Voor een optimale verwerking van het straatwater, werd een innovatie geïntegreerd: de Tegra kolken van Wavin, gemaakt van 100% gerecycled PP. Dankzij het unieke filter van deze kolken worden bladeren en ander vuil slim afgevangen en worden regenwaterpieken snel afgevoerd. Doordat de kolken eenvoudig te reinigen zijn, blijft het IT-riool optimaal functioneren.20200508-Content-Images-750x465-Tegra-Garderen-3

Stankoverlast bij voormalige waterzuivering

Dan was er nog de stankoverlast, vooral in het toeristische buitengebied van Garderen. Blikman schetst de oorzaak: “Vroeger bevond zich daar een rioolzuivering. In de jaren 70 heeft het waterschap die zuivering afgestoten. Er is toen een rioolgemaal voor in de plaats gekomen die het afvalwater naar de zuivering in Harderwijk pompt.” 

Maar ook dit gemaal was ondertussen verouderd. Blikman vervolgt: “Bij hevige regenval vond er een overstort plaats op de oude zuivering. Zo ontstond er in feite een open riool, met stankoverlast tot gevolg. Dat was in het bijzonder vervelend voor de gasten van de naastgelegen camping.”

Inmiddels zijn de stankklachten verleden tijd. “We hebben in opdracht van het waterschap het rioolgemaal vervangen en daarbij ook een geurfilter geplaatst.” Ook verzorgde Sallandse Wegenbouw de herinrichting van het terrein. ”Waar eerder de bomen uit betonbakken groeiden, geeft het terrein nu weer een nette aanblik.”
20200508-Content-Images-750x465-Tegra-Garderen-1

Veilig werken

De werkzaamheden zijn begonnen in 2018 en inmiddels vrijwel afgerond. Blikman blikt tevreden terug op het proces. “We hebben de planning gehaald en ook de communicatie met omgeving is prima verlopen.” Voor dat laatste was dan ook extra aandacht. “We hebben tijdens het werk zoveel mogelijk rekening gehouden met de omgeving. Zo moesten we de bereikbaarheid van het nabijgelegen hotel en de camping garanderen. We hebben het sloopwerk ook bewust uitgevoerd buiten het kampeerseizoen. Campinggasten zitten er natuurlijk niet op te wachten om ’s ochtends om 7 uur gewekt te worden.” 

Een andere uitdaging vormde de werkruimte. “We moesten met rioolbuizen tot ø1.000 mm door een heel smal straatje. Om beschadigingen aan de aangrenzende percelen te voorkomen en omwille van de veiligheid van de collega’s, hebben we gewerkt met bekisting. Daardoor konden de zijwanden van de rioolsleuf niet invallen.”

Samenwerking met Wavin

De samenwerking met Wavin was voor Blikman niet nieuw. “Ik werk al 25 jaar bij de Sallandse en Wavin is altijd een van onze vaste partners geweest. De keuze is vaak snel gemaakt, omdat we gewoon een goede verstandhouding hebben met de mensen van Wavin. Zowel met de binnen- als buitendienst.” Ook ervaart Blikman de grote eigen voorraad als een voordeel. “Los van maatwerk zijn standaard componenten eigenlijk altijd de volgende dag leverbaar en kun je door. Dat werkt gewoon prettig.”
Ik werk al 25 jaar bij de Sallandse en Wavin is altijd een van onze vaste partners geweest.
Maikel Blikman , Calculator/Werkvoorbereider - Sallandse Wegenbouw

Meer weten over de rioolrenovatie in Garderen?  

Bekijk de webpagina’s over de  Tegra Kolk en  Wavins IT-riool, of neem contact op met Gerjan Kerkdijk.

Contact opnemen

Bent u benieuwd naar de voordelen voor u en de mogelijkheden in uw situatie? Neem contact op met Gerjan Kerkdijk.

Gerjan Kerkdijk

Account Manager Civils