Tijd voor een dialoog over stedelijk regenwaterbeheer met een whitepaper voor bestuurders, planners en inwoners

4
min read time
2017-07-27 07:24:00


Europa bereidt zich voor op wat een actief overstromingsseizoen belooft te worden, vol stortregens die grote schade in de steden dreigen aan te richten. Tegelijkertijd lanceert Wavin een campagne om stadsbestuurders, planners, ontwerpers en bewoners te betrekken bij een gemeenschappelijk initiatief om hun steden klimaatbestendiger te maken. Om precies te zijn – om steden te helpen de uitdagingen van overlast door regenwater te overwinnen dankzij duurzame oplossingen voor regenwaterbeheer.

Van oudsher beperkte stedelijk regenwaterbeheer zich tot het kiezen van een afvoeroplossing, simpelweg met de bedoeling het regenwater te transporteren en te lozen. Nu behelst het veel meer en behoort ook ondergrondse buffering of infiltratie, evenals retentie (in oppervlaktevoorzieningen zoals vijvers) tot het regenwaterbeheer. Dit alles met de bedoeling de afstroming van regenwater te vertragen en op te vangen.

Waarom hebben we een stedelijk regenwaterbeheer-whitepaper nodig?

Wavin heeft besloten een Whitepaper voor regenwaterbestendigheid te ontwikkelen. Het doel hiervan is steden bewuster maken van de uitdagingen van regenwaterbeheer en de oplossingen die daarvoor bestaan. Wavin wil met name dat bestuurders en woningeigenaren een dialoog aangaan om klimaatbestendige steden te creëren. Steden die voldoende zijn toegerust om overstromingen als gevolg van de steeds frequentere en hevige regenval op te vangen.

Op welke manier speelt Wavin hierbij een rol?

Een aanpassing als deze bestaat grotendeels uit het ontwikkelen van een geïntegreerde infrastructuur voor stedelijk regenwaterbeheer. Hiermee is buitensporige en hevige regenval als gevolg van klimaatverandering op te vangen. Voor een duurzame en bestendige regenwatermanagement is een beschikbare en veilige waterlevering van belang. Net als bescherming van de volksgezondheid (tegen stoffen die het water verontreinigen en vervuilen) en bescherming tegen overstromingen in dichtbebouwde stedelijke gebieden met vele (verschillende) soorten essentiële stedelijke infrastructuur. Klimaatbestendigheid zou – in de context van stedelijk regenwaterbeheer – een flexibel en adaptief proces moeten zijn waarbij gemeenschappen leren om te gaan met veranderende economieën, maatschappelijke behoeften en een veranderend klimaat. Als ervaren vernieuwer op het gebied van technieken voor regenwaterbeheer is Wavin zeer geschikt om deze dialoog te voeren.

Hoe zet Wavin zich in om belangrijke stakeholders te informeren en te interesseren?

De stakeholders worden voorzien van een whitepaper vol informatie en een reeks blogs met speciale aandacht voor casestudies naar regenwater die door Wavin zijn verricht. Daarnaast worden inzichten gedeeld van kennisleiders zoals professor Frans van de Ven van de Universiteit Delft en is er een flyer met tips en trucs om overstromingen in steden te voorkomen.

Neem deel aan de stedelijke regenwaterdialoog

Lees het materiaal door en sluit u aan bij de dialoog. Draag bij aan een groen, vooruitstrevend initiatief dat verandering zal brengen in de manier waarop we omgaan met het probleem van regenwateroverlast. En in breder perspectief met de gevolgen van klimaatverandering in het algemeen.