Bezpłatne biblioteki BIM i Wavin Revit plugin. Dlaczego warto je pobrać?

4
min read time
2023-12-05 13:27:17


Według raportu NBS National BIM Report 2019 prawie 70% badanych specjalistów przyznaje, że wdrożenie technologii BIM przyniosło im szereg korzyści. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się udostępnić projektantom bezpłatne biblioteki BIM i Wavin Revit plugin. Pokażemy Ci, czym jest BIM i dlaczego warto pobrać nasze darmowe biblioteki oraz wtyczki!

Znane dotąd paradygmaty projektowania budynków oraz instalacji budynkowych zakładały modelowanie 2D lub 3D, w oparciu o wcześniejszą wizję architektów i projektantów.

Ale modele dwuwymiarowe i trójwymiarowe, choć przejrzyste, nie umożliwiają łatwego wprowadzania modyfikacji oraz symulacji działania poszczególnych podsystemów. Stosowne obliczenia muszą być wykonane w odseparowanym oprogramowaniu. BIM to rewolucja w podejściu!

Modelowanie informacji o budynku BIM

Wyobraź sobie, że już na etapie projektowania 3D zyskujesz możliwość symulowania i testowania wzajemnego wpływu poszczególnych elementów instalacji budynkowych.

Jeszcze na poziomie projektowym możesz sprawdzić, w jaki sposób na efektywność pracy instalacji wpływa zmiana parametrów poszczególnych kształtek, rur czy izolacji termicznych. Zyskujesz możliwość opracowania efektywnego kosztowo projektu, ograniczając ryzyko popełnienia błędów.
Powyższy przykład to zaledwie ułamek możliwości, oferowanych przez tytułową technologię wraz z bibliotekami BIM oraz wtyczką Wavin Revit.

Co to jest BIM?

BIM (ang. Building Information Modeling) to koncepcja modelowania informacji o budynku nawiązująca do rozwiązań klasy PIM (ang. Product Information Modeling), zaadaptowana na potrzeby współczesnego budownictwa.

Na podstawie wizji projektantów i architektów tworzony jest obraz obiektu, stanowiący cyfrowe odzwierciedlenie projektu w 3D wzbogacone o dokumentację i cenne informacje na temat parametrów instalacji i zależności.

Jakie informacje uwzględnia model BIM?

Cyfrowy model budynku zawiera cenne informacje na temat relacji przestrzennych, semantyki elementów składowych, parametrów oraz szczególnych właściwości zastosowanych komponentów i materiałów, z naciskiem na dane liczbowe.

Wśród istotnych danych są m.in. parametry wydajnościowe elementów kanalizacji wewnętrznej oraz złączek instalacyjnych, odporność ogniowa, klasy betonu czy ceny.

Co zyskujesz z technologią BIM?

Symulacja zależności pomiędzy poszczególnymi elementami w czasie rzeczywistym sprawia, że modyfikacja dowolnego komponentu wpływa na wszystkie pozostałe.

Dzięki technologii BIM już na etapie inicjalizacji projektu budowlanego możesz wybrać najbardziej ekonomiczne rozwiązania projektowe, uwzględniając koszty inwestycyjne oraz cykl życia obiektu. Co zyskujesz poprzez zastosowanie BIM?

 1. Możesz łatwo testować odmienne warianty projektu bez potrzeby wdrażania go w rzeczywistości. Ograniczasz ryzyko błędu, obniżasz koszty, podnosisz jakość i wykrywasz ewentualne kolizje międzyinstalacyjne już na etapie projektowym.
 2. Ty, projektanci oraz inwestor zyskujecie stały dostęp do informacji o harmonogramie prac i kosztach inwestycji. System BIM może przechowywać informacje o podmiotach wykonujących poszczególne sekcje budynku.
 3. Technologia BIM to również korzyści na etapie późniejszej eksploatacji obiektu. Przechowywane w modelu BIM informacje pomogą Ci w planowaniu prac remontowych oraz konserwacyjnych po oddaniu budynku do użytku.

Podkreślmy, że korzyści z zalet BIM czerpią nie tylko inwestorzy, deweloperzy czy biura projektowe. Technologia Building Information Modeling pomaga na bieżąco testować i weryfikować prośby klientów dotyczące zmian projektowych.

W ciągu kilku sekund możesz poinformować klienta o wpływie zmian w projekcie na koszty inwestycji. Bez poświęcania czasu na żmudne obliczenia.

Zastosowanie BIM

Wiesz już, że biblioteki BIM możesz z powodzeniem stosować zarówno na etapie projektowania architektonicznego i inżynierskiego, jak i podczas analiz energetycznych i środowiskowych oraz na późniejszych etapach wykonawstwa i zarządzania budynkiem.

Warto dodać, że technologia BIM nie jest rozwiązaniem nowym. Już w 2010 roku 36% przedsiębiorstw z Europy Zachodniej deklarowało wykorzystanie narzędzi Building Information Modeling.

Czym są biblioteki BIM?

Biblioteki BIM to z kolei udostępniane przez producentów, takich jak Wavin, cyfrowe modele poszczególnych produktów stosowanych w projektach budowlanych.

Dzięki udostępnionemu przez Wavin zbiorowi bibliotek BIM Revit jako projektant zyskujesz możliwość uwzględnienia wszystkich parametrów systemów wodnych i stworzenia szczegółowego modelu instalacji hydraulicznej w budynku, wraz z opcją symulowania jego pracy przed rozpoczęciem budowy.

Jak wygląda proces projektowania z użyciem pakietu Wavin Revit?

W tym miejscu warto wspomnieć, jak wyglądają poszczególne fazy projektowania z użyciem technologii BIM oraz pakietu Revit. Proces składa się z 3 podstawowych etapów.

 1. Wstępne projektowanie – w pierwszym kroku architekci przygotowują modele oraz renderingi 3D i przedstawiają je klientowi, a następnie wprowadzają ewentualne poprawki.
 2. Właściwe projektowanie – na tym etapie pracę rozpoczynają specjaliści zajmujący się planowaniem oraz szacowaniem kosztów. Model BIM pozwala na płynne śledzenie zmian w harmonogramach i kosztach inwestycji, bez potrzeby osobnego przeliczania.
 3. Rozpoczęcie budowy – na tym etapie technologia BIM pomaga w efektywnym śledzeniu prac projektowych oraz szybkim wprowadzaniu ewentualnych zmian w projekcie już podczas budowy.

Wykorzystanie bibliotek BIM przyspiesza pracę, ogranicza ryzyko błędu i pozwala Ci na budowę modelu symulacyjnego instalacji Wavin z gotowych bloków, opisanych szczegółowymi parametrami.

Darmowe biblioteki obiektów BIM

Przypomnijmy, że biblioteki BIM to zbiory zasobów BIM, czyli cyfrowych modeli elementów stosowanych w budownictwie, produkowanych przez wybranego dostawcę (np. Wavin).

Pliki opisują nie tylko właściwości czysto geometryczne komponentów, lecz również ich cechy jakościowe oraz parametry liczbowe, umożliwiając badanie zależności pomiędzy nimi na etapie projektu.

Odkryj potencjał bibliotek BIM od Wavin

Ogromny potencjał, jaki drzemie w technologii BIM, sprawił, że zdecydowaliśmy się na stworzenie darmowych bibliotek obiektów BIM, które możesz wykorzystać w swoich projektach, gdzie planujesz wdrożenie produktów Wavin.

Nasze rozwiązanie jest w pełni kompatybilne z technologią tworzenia modeli MEP BIM. Umożliwia łatwe i intuicyjne budowanie szczegółowych modeli systemów hydraulicznych o 100% odwzorowaniu.

Produkty dostępne w bibliotekach BIM Wavin

Wychodząc naprzeciw potrzebom projektantów z różnych krajów, stworzyliśmy biblioteki BIM dopasowane do różnych języków oraz kategorii produktowych. Każdy kraj, w którym oficjalnie działa Wavin, został uwzględniony w dedykowanych pakietach Revit. Jakie produkty są uwzględnione w bibliotekach BIM Wavin?


Udostępniamy również specjalne oprogramowanie InstalSystem 5, umożliwiające import modeli powstałych w aplikacjach ArchiCad, Revit, BricsCAD czy DDS-CAD. InstalSystem 5 współpracuje z modelami BIM w standardach IFC4 i IFC2x3, a także IFCzip.

Wtyczka Wavin Revit

Oprócz całkowicie bezpłatnych bibliotek obiektów BIM Wavin udostępnia inżynierom, architektom oraz projektantom i inwestorom specjalnie opracowaną wtyczkę Wavin Revit Plugin. Jakie funkcje oferuje wtyczka Revit?

 • Kolorystyczne kodowanie wszystkich elementów instalacji.
 • Modelowanie systemów z użyciem rur o różnych długościach.
 • Stosowanie w modelu BIM komponentów zagnieżdżonych.
 • Generowanie specjalnego formatu IFC.
 • Konwersję rysunków Revit oraz tworzenie rysunków prefabrykatów.

Jeżeli interesuje Cię zastosowanie biblioteki BIM oraz wtyczki Revit, to skontaktuj się z przedstawicielem Wavin. Nasi specjaliści pomogą Ci we wdrożeniu profesjonalnych bibliotek w technologii BIM, dzięki którym Twoja praca projektowa będzie efektywniejsza już na etapie koncepcji projektu instalacji wodnych, sanitarnych czy kanalizacyjnych.