Ciszej niż tykanie zegarka? System kanalizacji Wavin AS+ i SiTech+

3
min read time
2023-08-24 10:12:08


Hałas jest niedocenianym czynnikiem powodującym szereg komplikacji zdrowotnych, takich jak bezsenność, problemy z układem krążenia, obniżona wydajność w pracy lub w szkole i oczywiście wiele problemów zdrowotnych bezpośrednio związanych ze słuchem, których przykładem jest długotrwały ubytek słuchu lub szumy uszne. W związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała w 2019 roku "Wytyczne dotyczące hałasu w środowisku dla regionu europejskiego", aby chronić zdrowie ludzi przed hałasem, zalecając np. zmniejszenie poziomu hałasu w domach do poziomu poniżej 30 dB. 


Jednak rzeczywistość znacznie odbiega od zaleceń. Około 40% ludności w krajach UE jest narażona na hałas drogowy przekraczający 55 dB, a 20% osób spędza dzień w hałasie o poziomie przekraczającym 65 dB. Około 30% osób śpi w nocy przy natężeniu dźwięku przekraczającym 55 dB. Długotrwałe narażenie na hałas przyczynia się zatem do 48 000 nowych przypadków chorób serca i 12 000 przedwczesnych zgonów rocznie w Europie. Odnotowano, że 22 mln osób ma słabe zdrowie psychiczne, a 6,5 mln cierpi na przewlekłe zaburzenia snu. 

Czym jest smog akustyczny? 


Poziom smogu akustycznego, na który jesteśmy narażeni każdego dnia, rośnie z każdym decyblem. Może być ona zwiększona np. przez ciecz znajdującą się wewnątrz rur wodociągowych i kanalizacyjnych, który często osiąga stosunkowo duże prędkości. Rezonans i drgania są spowodowane uderzeniami cieczy w ścianki rury. Hałas generowany przez rezonans kolumny powietrza ma tendencję do przenikania przez ściankę rury i jest przenoszony na konstrukcję budynku. Jednak wybierając materiały o odpowiednich właściwościach akustycznych, można zminimalizować skutki nawet tego akustycznego smogu.  Kanalizacja_niskoszumowa_-_broszura_2023

Pobierz button

Jak ograniczyć hałas w budynkach? 


Producenci materiałów budowlanych stoją więc przed wyzwaniem: Jak najszybciej znaleźć nowe materiały i rozwiązania, które można wykorzystać w praktyce. Firma Wavin już odpowiedziała na to wyzwanie i opracowała dwie nowe gamy cichych systemów kanalizacyjnych, które mogą zmniejszyć hałas w budynkach mieszkalnych i rodzinnych, hotelach, biurach, szpitalach. 

 

W oparciu o 30 lat doświadczeń i ponad 100 000 godzin badań poziomu hałasu oraz prób nowych materiałów, opracowano nowoczesne i niskoszumowe systemy kanalizacji wewnętrznej Wavin AS+ i SiTech+, które spełniają kryteria wymagających projektów, świadomych inwestorów i uważnych użytkowników.  Znaczącym atutem systemowych kształtek Wavin są wyprofilowane odejścia, które zmniejszają zaburzenia przepływu ścieków a tym samym poprawiają akustykę w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami. 
AS+ - montaż sanitariatów1

Unowocześniony system kanalizacji AS+ posiada budowę trójwarstwową, warstwa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana jest z polipropylenu (PP) a warstwa środkowa, czyli rdzeń z polipropylenu (PP) z wypełniaczem mineralnym z dodatkiem plastomeru. Budowa i materiał o unikalnym składzie charakteryzuje się wysokim stopniem izolacji akustycznej, dzięki któremu system pracuje nadzwyczaj cicho w zakresie dźwięku powietrznego i materiałowego. Dodatkowo w celu zwiększenia redukcji hałasu, Wavin opracował specjalistyczną obejmę z wkładką EPDM. Montaż obejm w układzie podwójnym pozwala uzyskać poziom dźwięku poniżej 10 decybeli (dB(A)) przy przepływie 2 l/s co jest porównywalne z naszym własnym oddechem (10 decybeli) i prawie dwa razy cichsze niż np. tykanie zegarka, które słyszymy przy 20 decybelach. Wavin AS+ to nowy i najlepszy w swojej klasie, niskoszumowy system kanalizacji wewnętrznej, który oferuje najwyższy poziom redukcji hałasu i wysoką wydajność. 

Właściwości akustyczne Wavin AS+ i SiTech+ wyznaczone są zgodnie z normą PN-EN 14366 “Pomiary laboratoryjne hałasu pochodzącego od instalacji kanalizacyjnych”. Dokument przedstawia metody pomiarów laboratoryjnych dźwięku powietrznego i materiałowego powstającego w instalacjach odprowadzających ścieki i wody deszczowe oraz określa sposób wyrażania wyników. Dodatkowo systemy niskoszumowe Wavin AS+ i Sitech+ zostały przebadane w Instytucie Fraunhofera w Stuttgarcie a uzyskane wyniki świadczą o znakomitych właściwościach izolacyjności akustycznej systemów Wavin w praktycznym zastosowaniu. 

 

Dowiedz się więcej o kanalizacji niskoszumowej

Kanalizacja_niskoszumowa_-_kształtki_AS_i_Sitech_button - Zobacz więcej