Drzewa na cieszyńskim rynku w zbiornikach antykompresyjnych Wavin TreeTank

2
min read time
2023-12-13 10:41:44


Cieszyński rynek sercem miasta

Cieszyński rynek, o bogatej historii sięgającej XV wieku, jest sercem miasta, pulsem życia społeczności lokalnej oraz znaczącym miejscem historycznym i kulturowym. To tu, na przestrzeni wieków, rozgrywały się kluczowe wydarzenia, a jego architektura odzwierciedla zmieniające się trendy i style. Rynek w Cieszynie to przykład barokowo-klasycystycznego układu przestrzennego, który zachował swoje oryginalne cechy na przestrzeni wieków. Dominuje tu harmonijne połączenie zabytkowych kamienic, renesansowych budynków oraz charakterystycznych detali architektonicznych. Centralnym punktem rynku jest barokowa fontanna z figurą św. Floriana, będąca symbolem ochrony przed pożarami. To nie tylko ozdobny element, lecz również kultowy punkt spotkań i inspiracji dla mieszkańców i turystów. 

Od momentu rozpoczęcia projektu rewitalizacji w czerwcu 2022 roku, przeszedł on przez znaczącą metamorfozę. W ramach projektu „Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki” przeprowadzono remont i przebudowę wraz z zagospodarowaniem zieleni, małej architektury oraz robotami konserwacyjnymi fontanny. Inwestycję zakończono jesienią tego roku, a rynek został oddany mieszkańcom do użytku.IMG_0191

Drzewa na Rynku w Cieszynie - przykład przeciwdziałania betonozie


Rewitalizacja rynku uwzględniała nie tylko prace związane z nową nawierzchnią czy renowacją fontanny, ale również nasadzenie zieleni. Jednym z kluczowych elementów miast są przecież drzewa, które tworzą zdrowy mikroklimat: oczyszczają powietrze, dają cień, podnoszą walory krajobrazowe oraz przyczyniają się do obniżenia temperatury. Dlatego w projekcie rewitalizacji rynku uwzględniono zarówno adaptację istniejącego szpaleru 12 drzew (głogów odmiany pełnokwiatowej szkarłatnej), które zostały nieznacznie przesadzone, jak i posadzenie nowych drzew (8 klonów polnych Elsrijk).

IMG_0185

Aby zagwarantować zdrowy rozwój drzew w kontekście rewitalizacji rynku, zastosowano unikalne rozwiązanie - zbiorniki antykompresyjne Wavin TreeTank. Te skrzynki modułowe, wypełnione specjalnym podłożem, nie tylko chronią nową nawierzchnię rynku i podziemną infrastrukturę przed szkodliwym wpływem korzeni, lecz także umożliwiają swobodny rozwój systemu korzeniowego. System Wavin TreeTank gwarantuje drzewom - zarówno nowo posadzonym, jak i przeniesionym - optymalne warunki wzrostu. Dzięki temu rośliny mają zapewniony dostęp do niezbędnych zasobów wody, tlenu i składników odżywczych, a jednocześnie unikamy uszkodzeń infrastruktury. To innowacyjne podejście nie tylko wspiera zdrowy rozwój zieleni, lecz także chroni istniejącą infrastrukturę miejską. image000001

Rewitalizacja cieszyńskiego rynku to nie tylko estetyczna metamorfoza, lecz także krok w stronę zrównoważonego rozwoju. Wavin TreeTank, jako integralna część tego projektu, staje się symbolem innowacji i troski o harmonię pomiędzy naturą a infrastrukturą miejską. Przeobrażenie tego historycznego miejsca to nie tylko kwestia estetyki, lecz także dążenie do zrównoważonej, przyjaznej dla środowiska przestrzeni miejskiej.IMG_0190