Odwodnienie terenu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

3
min read time
2024-01-09 14:09:45


Inwestycje infrastrukturalne odgrywają kluczową rolę w rozwoju współczesnych uczelni. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, zrealizując rozbudowę układu komunikacyjnego na terenie kampusu Collegium im. Cieszkowskich, wprowadził nowoczesne rozwiązania, w tym innowacyjne systemy odwodnienia marki Wavin.

System odwodnienia nowego układu komunikacyjnego 

UP Poznań - article image1

 

 

Inwestycja, realizowana na terenie poznańskiego uniwersytetu, polegała na zagospodarowaniu terenu dla nowego układu komunikacyjnego. Obejmowała: budowę nowych i przebudowę istniejących dróg wraz z ciągami pieszymi, zjazdami oraz miejscami postojowymi, a także zastosowanie instalacji do odprowadzania i retencji wód opadowych.  

Aby zapewnić prawidłowe odwodnienie całego układu komunikacyjnego, wdrożono system mieszany – obejmujący zarówno zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych, jak i odprowadzanie wód opadowych za pomocą wpustów do kanalizacji deszczowej, a następnie jej rozsączanie w gruncie – dzięki skrzynkom rozsączającym Wavin AquaCell. 

Zespół projektowy Wavin – ze względu na lokalizację i brak miejsca – musiał dobrać do potrzeb tej inwestycji zbiorniki o odpowiedniej wielkości i wydajności. W efekcie zbiorniki retencyjno-rozsączające Wavin AquaCell, odwadniają łącznie 6960 m2 układu komunikacyjnego.  

Wavin AquaCell – szybki montaż i efektywne zagospodarowanie deszczówki  

UP Poznań - article image2

 

Skrzynka Wavin AquaCell została zaprojektowana z myślą o bezpiecznej i szybkiej instalacji. Jej mała waga i ergonomiczne uchwyty przyspieszają montaż. Cały zbiornik składa się ze skrzynek, natomiast w jego najniższej warstwie znajdują się także płyty denne. Ich odpowiednie wyprofilowanie ułatwia wprowadzanie kamery kontrolnej i końcówki urządzenia czyszczącego, zapobiegając jego zaklinowaniu. Kolejne warstwy skrzynek Wavin AquaCell zabudowywane są bez użycia płyt, bezpośrednio na warstwie dolnej. Moduł skrzynek jest przygotowany do eksploatacji z powierzchni terenu – za pomocą studzienek kontrolnych Wavin DN/ID425 lub Wavin 315 (zabudowanych bezpośrednio na zbiorniku).  

Zagospodarowanie wód opadowych – więcej informacji o rozwiązaniach Wavin 

Montaż systemu retencyjno-rozsączającego na terenie kampusu Collegium im. Cieszkowskich był również dobrą okazją do zaprezentowania studentom Uniwersytetu Przyrodniczego z Wydziału Melioracji i Inżynierii rozwiązania Wavin. Przyszli inżynierowie mieli okazję wziąć udział w szkoleniu montażowym oraz zobaczyć, jak w praktyce wygląda montaż tego typu zbiornika. Studenci mogli także porozmawiać i zadać pytania profesjonalistom z branży, co z pewnością było cennym doświadczeniem.