Przydomowe zarządzanie deszczówką. 4 rzeczy, o których dobrze wiedzieć

3
min read time
2023-08-10 11:45:37


Zastanawiasz się, czy warto zainwestować w przydomowy system zagospodarowania wód opadowych? Jakie rozwiązanie wybrać i czy można je dofinansować? Istnieje wiele interesujących produktów, które umożliwiają m.in. magazynowanie deszczówki, jak chociażby skrzynki retencyjno-rozsączające Wavin AquaCell. O czym musisz wiedzieć? Oto 4 najważniejsze tematy związane z zarządzaniem wodą deszczową.

  1. Konsekwencje niezagospodarowania wody opadowej

W Polsce obowiązuje opłata za zmniejszenie naturalnej retencji (prawo wodne art. 269 i 272 ust. 8), a dokładnie za: „wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej”. W tej formie przepisy obejmują głównie duże i mocno zabudowane lub zabetonowane działki, ale stan ten niedługo może ulec zmianie, ponieważ pojawił się projekt rozszerzający krąg ponoszących opłatę (wg szacunków znowelizowane przepisy obejmą nawet 20% więcej nieruchomości niż dotychczas). Nowe zapisy zmniejszają powierzchnię nieruchomości objętej opłatami (z powierzchni powyżej 3,5 tys. m2 do 600 m2) oraz powierzchni czynnej biologicznie wyłączonej przez zabudowę (z 70% do 50%). Planowano także podwyżkę stawek. Zmiany nie zostały na razie wprowadzone, ale warto mieć na uwadze ich kierunek. Oprócz tego mogą być również naliczane opłaty za wprowadzenie wody do sieci kanalizacyjnej.

Jednymi ze sposobów uniknięcia lub obniżenia opłat jest zainstalowanie zbiornika na wodę deszczową lub systemów tzw. małej retencji, a także usunięcie nawierzchni betonowych i zwiększenie powierzchni zielonych. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba budująca dom ma obowiązek zadbania o odpowiednie zagospodarowanie wód deszczowych w obrębie własnej działki (prawo wodne, art. 234). Przepisy te dotyczą jednak głównie zakazu zmiany stanu wody i odprowadzania wody (także ścieków) z działki w taki sposób, który spowodowałby szkodę dla gruntów sąsiednich (np. ich podtopienie). To szczególnie ważne w przypadku działek, które nie są podłączone do gminnego systemu kanalizacji oraz działek zagrożonych podtopieniami, np. w wyniku ulewnych, nawalnych deszczy.

  1. Susza i nawalne deszcze – realne zagrożenia

Chociaż powszechnego obowiązku prowadzenia retencji nie ma, to są ku temu powody – wynikające m.in. z pogłębiających się problemów klimatycznych i zjawisk z nimi związanych. Mowa o suszy, nawalnych deszczach i zaburzeniu dotychczasowego obiegu wody, które w skali przydomowej oznaczają:

  • konieczność intensywnego podlewania roślin w okresach suchych – coraz częstszych i dłuższych (co w przypadku braku retencji wiąże się z dodatkowymi opłatami za wodę);
  • problemy z efektywnym odbiorem deszczówki, ponieważ coraz częściej występują tzw. deszcze nawalne (błyskawiczne i intensywne), które grożą podtopieniami i zalewaniem piwnic, a przy tym nie nawadniają wystarczająco suchej ziemi dookoła domu.

Dlatego woda opadowa stała się cennym zasobem, który należy zatrzymać tam, gdzie spadnie, czyli efektywnie odbierać, magazynować (retencjonować) i wykorzystywać, np. do nawadniania roślin.

 

  1. Wavin AquaCell – przydomowa retencja i rozsączanie deszczówki

Jednym ze sposobów zagospodarowania wód deszczowych jest instalacja przydomowego systemu Wavin AquaCell, który umożliwia zarówno retencję wody opadowej, jak i jej rozsączanie do gruntu. Dzięki niemu tuż przy domu można stworzyć podziemny obszar do magazynowania deszczówki, którą wykorzystuje się w suchym, bezdeszczowym okresie, na przykład do podlewania ogrodu. Zestaw umożliwia także naturalne wsiąkanie wody do gruntu. System retencyjno-rozsączający tego typu może być stosowany przy domach jednorodzinnych, w których nie ma podziemnych zbiorników na deszczówkę.

Wavin AquaCell wyróżnia m.in.: łatwy i bezpieczny montaż, a także modułowa konstrukcja zbiornika, który jest zbudowany ze skrzynek, dzięki czemu system można konfigurować i zabudować w każdym terenie. Zestaw skrzynek Wavin AquaCell jest połączony z rynną, więc magazynuje wodę opadową z dachu, ale może być także częścią większego systemu przydomowej retencji, składającego się np. z orynnowania, łapaczy deszczu i naziemnych zbiorników na deszczówkę.

Więcej o Wavin AquaCell i rozwiązaniach Wavin do zagospodarowania wody deszczowej >>

  1. Możliwości dofinansowania

Inwestor zainteresowany m.in. wdrożeniem rozwiązań takich jak Wavin AquaCell, może starać się o dofinansowanie w ramach krajowego programu Moja Woda, prowadzonego przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór tegorocznych wniosków ruszył 3 sierpnia 2023 r. W ramach programu można starać się o dofinansowanie do 6 tys. zł (dofinansowanie do 80% kosztów poniesionych przez inwestora). Minimalna kwota inwestycji kwalifikującej się do programu wynosi 2 tys. zł, a dotacje przeznaczone są dla inwestycji, które zostaną zakończone do 30 czerwca 2024 roku. Budżet najnowszej edycji programu wynosi 130 mln złotych. Wnioski (wygenerowane za pośrednictwem Portalu Beneficjenta) należy składać w siedzibie WFOŚiGW lub za pośrednictwem ePUAP.

Więcej informacji na ten temat >>