Sposoby na odprowadzenie wody deszczowej do gruntu

3
min read time
2023-06-15 12:01:09


Pogoda w Polsce może być niezwykle deszczowa. Do nadmiernych opadów najczęściej dochodzi jesienią i wiosną. To właśnie podczas tych pór roku można zaobserwować zwiększoną wilgotność gruntu, a także lokalne zalewanie.

Warto zatem zastanowić się, za pomocą jakich rozwiązań można ograniczyć te zjawiska. Dowiedz się, jakie są skuteczne sposoby na odprowadzenie wody deszczowej z gruntu.

Dlaczego należy odprowadzać deszczówkę z posesji? Przepisy prawa

Zbyt wysoki poziom wód gruntowych może skutkować zalewaniem działek i sąsiednich posesji. Dlatego kwestia ta jest regulowana przez przepisy Ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

Zgodnie z jej zapisami właściciel każdej posesji jest zobowiązany do odprowadzania wody opadowej w taki sposób, aby nie dochodziło do jej wylewania na sąsiednie działki. Zakazane jest także wylewanie jej do sieci kanalizacji bytowej. Za nielegalne odprowadzanie wody opadowej na właściciela posesji może zostać nałożona kara nawet do 10000 zł.

O konieczności rozdysponowania deszczówki wspomina także prawo budowlane. Dlatego zgodnie z przepisami, należy znaleźć sposób na to, aby deszczówka nie rozprzestrzeniała się w niekontrolowany sposób.

Ponadto warto wiedzieć, że skuteczne rozwiązanie kwestii gromadzenia wody opadowej nie tylko pozwala spełnić obowiązek prawny, ale także wpływa pozytywnie na dom i glebę. Dzięki temu można uniknąć negatywnego wpływu wilgoci na budynek i ograniczyć poziom zawilgocenia ziemi. Co więcej — odpowiednio zmagazynowana deszczówka idealnie nada się do podlewania ogrodu czy upraw podczas pór suchych.

Metody na odprowadzanie wody deszczowej zgodnie z prawem

W zależności od preferencji można skorzystać z metod naturalnych lub sztucznych. Oto lista najpopularniejszych sposobów na to, jak odprowadzać wodę z deszczu do gruntu.

Metody naturalne

Wiele osób poszukuje naturalnych metod, pozwalających na kontrolowanie wody opadowej.

Oczka wodne

Oczka wodne pełnią funkcję dekoracyjną, a przy tym pomagają w zagospodarowaniu wód opadowych. Należy zadbać o zastosowanie korytka, które będzie odprowadzać deszczówkę do naturalnego zbiornika na działce.

Dachy zielone

To nowoczesne rozwiązanie, które nie tylko pozwala na zużycie deszczówki, ale także pięknie się prezentuje. Dachy zielone pomagają również zmniejszyć ślad węglowy spowodowany działalnością człowieka.

Kanalizacja deszczowa

Podłączenie do kanalizacji deszczowej to skuteczny sposób na to, aby odprowadzać wodę opadową z posesji. Zazwyczaj taka instalacja jest ogólnospławna i pozwala na zabranie nie tylko deszczówki, ale także efektu roztopów.

W niektórych miejscowościach możliwe jest podłączenie się do takiej kanalizacji, co można sprawdzić w lokalnym urzędzie gminy. Trzeb pamiętać, że wiąże się to z dodatkowym podatkiem.

Ze względu na to, że woda opadowa jest uznawana za ścieki, możliwe jest jej odprowadzanie także do przydomowych oczyszczalni — w tym przypadku unikniesz opłat za odprowadzanie wody.

Pompy do wody deszczowej

Pompy do wody opadowej znajdują zastosowanie wraz ze zbiornikami retencyjnymi. Umożliwiają wykorzystanie ich do innych celów lub pozwalają je odprowadzać do odpowiedniej sieci kanalizacyjnej.

Studnie chłonne

Wybudowanie studni chłonnej i wykonanie instalacji przy rynnach umożliwia zbieranie i rozsączanie deszczówki z posesji. Natomiast to rozwiązanie nie posłuży do gromadzenia wody, aby w sposób kontrolowany wykorzystać ją np. do podlewania roślin.

Zbiorniki retencyjne

Zbiorniki retencyjne są coraz częściej stosowanym sposobem na to, by skutecznie odprowadzać wodę deszczową z posesji. W zależności od preferencji właściciele domów jednorodzinnych mogą zdecydować się na modele podziemne, nadziemne otwarte lub podłączone do rynien budynku.

Wśród ich zalet wymienia się nie tylko funkcję zapobiegania nadmiernemu zawilgotnieniu gleby, ale także magazynowanie deszczówki. Zgromadzoną wodę można wykorzystać do innych celów.

Systemy odwadniające dachy

W zależności od konstrukcji dachu należy zastosować odpowiedni system odwadniania. W przypadku budynków ze spadami jest to znacznie prostsze i wystarczy wykorzystanie sieci rynien. Natomiast dachy płaskie wymagają zastosowania drenaży wpustowych zewnętrznych lub wewnętrznych.

Niezbędny jest montaż przy wylocie rynien korytek lub elementów umożliwiających rozdysponowanie wody z rynien, np. na trawnik. Warto zatem wybrać dopasowany system odwadniania dachów — grawitacyjny lub działający podciśnieniowo.

Systemy drenażu

Drenaż jest jednym ze skutecznych sposobów odprowadzania wody deszczowej. Do jego wykonania, w zależności od przepustowości gleby, wykorzystuje się pierścienie, skrzynki lub specjalne system rur i filtrów.

To tylko kilka z najpopularniejszych sposobów na odprowadzanie wody do gruntu.

Wykorzystanie wody deszczowej

Coraz więcej osób decyduje się na to, aby magazynować deszczówkę. Dzięki temu można uzyskać szereg korzyści. Nie tylko unikniesz negatywnego oddziaływania wilgoci na fundament i konstrukcję budynku, ale także zaoszczędzisz na zużyciu wody. Zbiorniki do magazynowania deszczówki i systemy jej poboru pomagają uporać się z nadmierną wilgocią gleby.

Co więcej, nagromadzona woda może być zastosowana do podlewania ogrodów czy pojenia zwierząt gospodarczych. Warto także zadbać o zastosowanie systemów podczyszczania deszczówki, za pomocą których usunięte zostaną osady czy substancje ropopochodne.