Studzienki wpustowe – zastosowanie i zasady montażu

3
min read time
2023-11-07 09:17:21


Studzienki wpustowe służą do zbierania wody deszczowej z nawierzchni drogowej, placów i chodników, a następnie kierowania jej do odpowiednich systemów kanalizacyjnych lub zbiorników retencyjnych. Dzięki temu zapobiegają powodziom i zalaniom.

Dlatego są niezwykle istotnym elementem infrastruktury miejskiej i drogowej. W artykule przyjrzymy się zastosowaniom studzienek wpustowych oraz omówimy zasady ich montażu.

Z czego składa się studzienka wpustowa?

Studzienka wpustowa jest częścią systemu kanalizacji deszczowej. Jej kształt oraz budowa zależą głównie od materiałów, z którego została wykonana.

W skład tradycyjnej studzienki betonowej wchodzą następujące części:

 • element denny – spód studzienki, który styka się z podłożem gruntowym. Jest wykonany z betonu, co przekłada się na jego duży ciężar. Wymaga użycia specjalnego sprzętu do montażu;
 • nadstawka – element pośredni pomiędzy dolną a górną część studzienki, umożliwiający osadzenie jej na odpowiedniej głębokości;
 • pierścień odciążający – ma na celu równomierne rozłożenie sił pionowych działających na studnię;
 • podstawa pod wpust – połączona jest z nadstawką i służy do mocowania wpustu deszczowego. Jak pozostałe podzespoły, również jest wykonana z betonu;
 • wpust deszczowy – element umieszczony na wierzchu studzienki, przez który wpływa woda deszczowa. W przypadku tradycyjnych studzienek betonowych może być wykonany z żeliwa lub betonu;
 • płyta pokrywowa – przeważnie żeliwna krata zabezpieczająca wejście do wpustu.

W przypadku studzienki z tworzywa sztucznego poszczególne elementy wyglądają następująco:

 • podstawa z osadnikiem lub kinetą startową – część studzienki, która styka się z podłożem gruntowym;
 • trzon studzienki – specjalna rura trzonowa o karbowanej konstrukcji, która jest centralnym elementem studzienki i odpowiada za odprowadzanie wody. Może mieć różne średnice w zależności od wymagań;
 • wpust deszczowy – żeliwny element, przez który wpływa woda deszczowa.

Zwieńczenie zarówno studzienek betonowych, jak i wykonanych z tworzyw sztucznych wygląda podobnie i ma postać wpustu żeliwnego. Jednak istnieją istotne różnice w dolnej części studzienek.

W przypadku Wavin są to dwa elementy wykonane z tworzywa sztucznego, na przykład polipropylenu (PP), które połączone są uszczelką. Studzienki te łatwo można dostosować do konkretnych potrzeb, bez konieczności wykonywania skomplikowanych prac ziemnych. 

Rozszerz wiedzę z zakresu: Zagadnień eksploatacyjnych drogowych studzienek wpustowych Tegra RG

Zastosowanie studni wpustowych

Studzienki wpustowe są powszechnie wykorzystywane do tworzenia kanalizacji deszczowej, a także budowania odwodnień dróg, parkingów oraz terenów prywatnych. Przykładowe zastosowanie są następujące:

 • odwodnienie dróg – studzienki drogowe są używane do zbierania wody deszczowej z nawierzchni dróg, co pomaga zapobiegać powstawaniu kałuż i zwiększa bezpieczeństwo na drogach;
 • odwodnienie placów i parkingów – służą do gromadzenia i odprowadzania wody deszczowej z placów i parkingów, zapewniając kontrolę nad wodą opadową;
 • retencja wody z terenów ryzyka – studzienki wpustowe o większej pojemności mogą być wykorzystywane do kontrolowania przepływu wody deszczowej w obszarach narażonych na podtopienia;
 • odwodnienie chodników – stosowane są też na chodnikach i ścieżkach, kierując wodę deszczową do systemów kanalizacyjnych;
 • ochrona budynków przed zalaniem – studzienki wpustowe wokół budynków pomagają zbierać wodę deszczową i zapobiegać zalaniu piwnic i parterów budynków;
 • oczyszczanie wody – niektóre studzienki wpustowe są wyposażone w specjalne filtry, które pomagają w usuwaniu zanieczyszczeń z wody opadowej.

Studzienki wpustowe mają różne rozmiary i klasy obciążenie, co pozwala na dostosowanie ich do konkretnych potrzeb.

Montaż wpustu

Montaż studni wpustowej zależy między innymi od warunków terenowych i wymagań projektu. Należy zauważyć, że montaż studni Wavin z tworzywa sztucznego, ze względu na lżejszy materiał i bardziej ergonomiczny kształt, jest łatwiejszy i mniej kosztowny niż montaż tradycyjnej wpustu betonowego.

Montaż studni betonowej

Wykop pod studzienkę powinien być dostatecznie głęboki i odpowiednio szeroki, aby pomieścić studzienkę i umożliwić swobodny dostęp. Następnie należy umieścić poszczególne części betonowej studni – element denny, nadstawkę i podstawę pod wpust.

Elementy te z reguły są ciężkie, więc  konieczne jest użycie sprzętu budowlanego. W dalszej kolejności należy połączyć ze sobą elementy betonowe. Aby zapewnić trwałą spoinę. Zazwyczaj wykorzystywane są do tego specjalne zaprawy lub kleje do betonu.

Kolejnym krokiem jest ustalenie odpowiedniej wysokości studni kanalizacyjnej w stosunku do nawierzchni i upewnienie się, że jest ona prawidłowo osadzona w wykopie. Gdy to już zostanie wykonane, można przystąpić do montażu wpustu w górnej części studni. Na końcu należy zasypać wykop wokół studzienki i wyrównać teren.

Montaż studni z tworzywa sztucznego

Instalacja studni Wavin wygląda podobnie jak studni betonowej. Jednak jest ona znacznie łatwiejsza, ponieważ elementy te są lżejsze i bardziej ergonomiczne niż betonowe, co ułatwia transport i montaż.

Najczęściej podzespoły zespala się ze sobą za pomocą specjalnych złączek lub uszczelek. Montaż przebiega bardzo sprawnie i wymaga mniejszej liczby pracowników. Niezależnie jednak od materiału, ważne jest właściwe przygotowanie miejsca, aby studnia mogła działać efektywnie i spełniać swoje funkcje.

Przeczytaj więcej na temat zagadnień wykonawczych studzienek wpustowych: https://blog.wavin.com/pl-pl/studzienki-wpustowe-zagadnienia-wykonawcze