Hurup Energi väljer plast till sina nya drickvattenstankar

3
min read time
2023-06-19 13:32:41


Hurup Energi väljer plast till sina nya drickvattenstankar

Det fanns flera alternativ på bordet när Hurup Energi behövde ersätta de gamla dricksvattentankarna i betong vid Hurup vattenverk, som förser cirka 3000 hushåll med rent dricksvatten. Valet föll på Wavin, vilket visade sig vara en ekonomisk och miljövänlig lösning.

I början av året upptäckte Hurup vattenverk att de gamla vattentankarna i betong höll på att gå sönder. En alternativ lösning behövdes. Men vilka alternativ finns det för att ersätta de befintliga tankarna i betong?
Detta var frågan som Henrik Pedersen, VD för Energi Hurup, stod inför. Han undersökte olika alternativ för att hitta rätt lösning för vattenverket. Ett alternativ som övervägdes var rostfria tankar, men dessa skulle kräva en tre meter djup betonggrund  där tankarna skulle stå. Den lösningen var inte intressant:
- Jag hade helt enkelt inte kunnat se mig själv i spegeln varje morgon om vi hade lagt lagt ner så mycket arbete i onödan – det har verkligen varit viktigt för mig att ta hänsyn till den aspekten, berättar Henrik Pedersen.
I sin research fick Henrik Pedersen upp ögonen för Aarhus lösning med plasttankar, där de bytte ut betongtankar mot plasttankar från Wavin under 2020.

[GALLERY]

En genialisk lösning

Det blev startskottet för en ny metod att lagra 300 kubikmeter dricksvatten på Hurup vattenverk. Wavin levererade 2st XL-rör med längder på 33 meter och en diameter på 2,4 meter. Efter att ha placerats på plats installerades rören på med hjälp av Wavins egna svetsare.
- Det är genialiskt och vad som är ännu bättre är att vattentankarna kan återanvändas efter sin livstid, säger Henrik Pedersen.
Thomas Mortensen, projektledare på Wavin, tillägger:
- Den låga vikten och de långa längderna på plaströren jämfört med betongen innebär bland annat snabbare installation och färre svetsningar.

Framtidens vattenverk finns i Hurup

Henrik Pedersen ser stora möjligheter för vattenförsörjningen på Hurup vattenverk.

- Jag kallar det faktiskt för framtidens vattenverk, just för att jag tror att det är framtidens vattenverk.

Thomas Mortensen håller med:

- Våra tankar tillverkas av exakt samma godkända dricksvattensmaterial som används i dricksvattenledningarna i marken. De uppfyller även samma krav och standarder som våra dricksvattenrör.

- Flera dricksvattenförsörjningar står inför samma utmaningar som Hurup Energi, nämligen att behöva renovera eller byta ut till något som uppfyller dagens standarder, med två tankar bredvid varandra. Det innebär att man kan stänga av den ena tanken och fortfarande använda den andra, medan man utför underhåll eller inspektion av tankarna. Detta bidrar till att säkerställa att vattenverket kan vara i drift 24/7, berättar Thomas Mortensen.

Efter installation täcktes dricksvattentankarna på Hurup Energi med jord och i våras såddes vilda blommor.

- På det sättet skapar vi en biologisk mångfald på vattenverkets område till glädje för både insekter och djur, avslutar Henrik Pedersen.

Wavin-XL_Drikkevandstanke_Hurup (4) Wavin-XL_Drikkevandstanke_Hurup (7) Wavin-XL_Drikkevandstanke_Hurup (5) Wavin-XL_Drikkevandstanke_Hurup (6)
Henrik Pedersen, Direktör Energi Hurup Thomas Mortensen, Projektledare Wavin Teknisk Support Leif Krog Projektledere Hurup Energi  Bent Pedersen

Vill du veta mer?

Kontakta oss här.

Wavin XL Drikkevandstanke, Hurup
Wavin XL Drikkevandstanke, Hurup
Wavin XL Drikkevandstanke, Hurup
Wavin XL Drikkevandstanke, Hurup
Wavin XL Drikkevandstanke, Hurup
Wavin XL Drikkevandstanke, Hurup
Wavin XL Drikkevandstanke, Hurup